Base description which applies to whole site

5.5 Evaluatie- en overig onderzoek

Artikelnummer en naam

Titel, onderwerp

Start

Afronding

1.1 Woningmarkt: Betaalbaarheid

     

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

Beleidsdoorlichting huurgeschillenbeslechting

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/27926/kst-27926–138?resultIndex=215&sorttype=1&sortorder=4

2008

2009

 

Beleidsdoorlichting Betaalbaarheid

2015

2015

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

Evaluatie Verhuurdersheffing

2016

2016

3. Overig onderzoek

Mogelijke effecten van de Kabinetsmaatregelen op de woningmarkt

http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/04/06/mogelijke-effecten-van-de-kabinetsmaatregelen-op-de-woningmarkt-doorkijk-tot-2020/mogelijke-effecten-van-de-kabinetsmaatregelen-op-de-woningmarkt-doorkijk-tot-2020.pdf

2011

2012

 

Evaluatie Leegstandswet

2014

2015

 

Evaluatie Huisvestingswet

2018

2019

1.2 Woningmarkt: Onderzoek en kennisoverdracht

     

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

Beleidsdoorlichting Betaalbaarheid (zie ook 1.1)

2015

2015

       

2.1 Woonomgeving en bouw: Energie en bouwkwaliteit

     

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

Energie besparen gaat niet vanzelf

Evaluatie energiebesparingsbeleid voor de gebouwde omgeving

http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2014Z23818&did=2014D47980

2014

2014

 

Evaluatie Bouwbesluit 2012

http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2014Z23818&did=2014D47980

2014

2014

 

Beleidsdoorlichting Bouwregelgeving

2020

2020

 

Beleidsdoorlichting Energiebesparing

2021

2021

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

2a. MKBA's

Effecten van Mogelijke Aanpassingen in Bouwbesluit

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/08/29/rapport-effecten-van-mogelijke-aanpassingen-in-bouwbesluit.html

2012

2013

 

Toegankelijk, bezoekbaar, aanpasbaar

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2014/03/31/toegankelijk-bezoekbaar-aanpasbaar.html

2012

2013

 

Privatisering van kwaliteitsborging in de bouw

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/09/23/mkba-privatisering-van-kwaliteitsborging-in-de-bouw.html

2012

2013

3. Overig onderzoek

Mogelijke effecten van de Kabinetsmaatregelen op de woningmarkt

http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/04/06/mogelijke-effecten-van-de-kabinetsmaatregelen-op-de-woningmarkt-doorkijk-tot-2020/mogelijke-effecten-van-de-kabinetsmaatregelen-op-de-woningmarkt-doorkijk-tot-2020.pdf

2011

2012

 

Aanscherpingsstudie EPC woningbouw en utiliteitsbouw 2015

http://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/01/Aanscherpingsstudie%20EPC%20woningbouw%20en%20utiliteitsbouw %202015.pdf

2012

2013

 

Evaluatie Blok voor Blok

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2014/06/23/ evaluatierapportage-blok-voor-blok.html

2014

2014

 

Evaluatie Stimuleringsregeling Energieprestatie verhuurders (STEP)

2019

2020

 

Evaluatie totstandkomingsproces bouwbesluit 2012

http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/06/25/kamerbrief-over-evaluatie-totstandkomingsproces-bouwbesluit-2012/kamerbrief-over-evaluatie-totstandkomingsproces-bouwbesluit-2012.pdf &rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=O_CrU-jtNIXHOZjvgIgD&ved=0CBsQFjAB&sig2=L8DKgb4cdbVMgn 29QXqFxg&usg=AFQjCNF7d5ASJW--XDUS2uxBE3_FHONNyw

2012

2013

 

Naar een andere verdeling van verantwoordelijkheid in de bouw (Instituut voor Bouwrecht)

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/02/01/rapport-naar-een-andere-verdeling-van-verantwoordelijkheid-in-de-bouw.html

2012

2013

 

Quick Scan Autoriteit Private Kwaliteitsborging (Brinkgroep)

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/06/01/ruimte-voor-ambitie.html

2012

2013

 

Positie bouwconsument (Stichting Economisch Onderzoek)

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/09/01/positie-bouwconsument.html

2013

2013

 

Erkende technische oplossingen (Expertisecentrum regelgeving bouw)

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/11/29/rapport-erkende-technische-oplossingen.html

2013

2013

 

Eindgebruiker en opdrachtgever in de bouw: lessen uit het buitenland (Economisch Instituut voor de Bouw)

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2014/03/21/rapport-eindgebruiker-en-opdrachtgever-in-de-bouw.html

2013

2014

 

Evaluatie Stelsel private kwaliteitsborging

2018

2019

2.2 Woonomgeving en bouw: Woningbouwproductie

     

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

Beleidsdoorlichting woningbouwproductie

2016

2016

3. Overig onderzoek

Evaluatie woningbouwafspraken 2005–2009

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2011/02/17/evaluatie-woningbouwafspraken-2009.html

2011

2011

 

Evaluatie stimuleringspakket woningbouw

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/01/24/evaluatie-stimuleringspakket-woningbouw.html

2011

2012

 

Eindmeting Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing

2014

2015

2.3 Woonomgeving en bouw: Kwaliteit woonomgeving

     

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

BZK en VROM Grote Steden Beleid: Beleidsdoorlichting Grotestedenbeleid

http://www.rijksbegroting.nl/beleidsevaluaties/evaluaties-en-beleidsdoorlichtingen/archief

2007

2007

 

Bevorderen van de leefbaarheid van wijken

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-309832.html? zoekcriteria=%3fzkt%3dEenvoudig%26pst%3d%26vrt%3d309 83%26zkd%3d InDeGeheleText%26dpr%3dAfgelopenDag%26sdt%3dDatum Brief%26ap%3d%26pnr% 3d1%26rpp%3d10&resultIndex=1&sorttype=1&sortorder=4

2007

2007

 

Doorzetten en loslaten. Toekomst van de wijkenaanpak. Visitatiecommissie wijkenaanpak

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2011/06/30/eindrapportage-visitatiecommissie-wijkenaanpak-doorzetten-en-loslaten-deel-1.html

2011

2011

 

beleidsdoorlichting van het Programma Bevolkingsdaling

http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2014D47938&did=2014D47938

2014

2014

 

Beleidsdoorlichting Kwaliteit woonomgeving

2020

2020

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

Tussenbalans «Zichtbare schakel. De wijkverpleegkundige voor een gezonde buurt.»

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-146697

2012

2012

3. Overig onderzoek

Evaluatie en advies uitvoeringsagenda Ortega-gemeenten

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/03/02/evaluatie-en-advies-uitvoeringsagenda-ortega-gemeenten.html

2011

2012

 

Kamerbrief over Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/07/18/kamerbrief-over-wet-bijzondere-maatregelen-grootstedelijke-problematiek.html

2011

2012

 

Aanvullende evaluatie Wet bijzondere maatregelen groot stedelijke problematiek

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/07/18/evaluatie-wet-bijzondere-maatregelen-grootstedelijke-problematiek.html

2014

2014

2.4 Woonomgeving en bouw: Revolverend Fonds Energiebesparing Verhuurders

     

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

Revolverend fonds EGO en revolverend fonds energiebesparing verhuurders

2020

2020

       

3 Kwaliteit Rijksdienst

     

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

Evaluatie Arbeidsmarktcommunicatiestrategie Rijk en ingezette activiteiten en instrumenten

http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2014Z23815&did=2014D47965

2014

2014

 

Beleidsdoorichting Bureau ICT Toetsing (BIT)

2020

2020

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

Doorlichting agentschap UBR

2014

2015

 

Doorlichting agentschap P-Direkt

2014

2015

 

Doorlichtig agentschap DHC

2013

2015

3. Overig onderzoek

Betaalgedrag van de rijksoverheid

http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2009Z16567&did=2009D43350

____

2009

 

Modernisering van de overheid Modernisering informatiehuishouding Rijk

http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2009Z13624&did=2009D35265

____

2009

 

Vierde Voortgangsrapportage Vernieuwing Rijksdienst

http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2009Z16463&did=2009D42967

____

2009

 

Derde Voortgangsrapportage Vernieuwing Rijksdienst

http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2009Z09656&did=2009D25251

____

2009

 

Sociaal Jaarverslag Rijk 2008

http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2009D23705&did=2009D23705

____

2009

 

Sociaal Jaarverslag Rijk 2009

http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2010D22268&did=2010D22268

____

2010

 

Evaluatie beheersmaatregelen grote ICT_projecten

http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2011Z02222&did=2011D05592

2010

2011

 

Vernieuwing van de rijksdienst

http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2011Z10277&did=2011D25479

____

2011

 

Doeltreffendheid en effecten van de Kaderwet adviescolleges, Evaluatie Kaderwet Adviescolleges:

Derde staat van advies 2005 – 2010

http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2011Z22276&did=2011D54397

____

2011

 

Trendnota Arbeidszaken Overheidspersoneel 2010 «De grote uittocht»

http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2011Z15402&did=2011D37722

____

2011

 

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2010

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/jaarverslagen/2011/05/12/jaarraportage-bedrijfsvoering-2010.html

____

2011

 

Sociaal Jaarverslag Rijk 2010

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/jaarverslagen/2011/05/12/sociaal-jaarverslag-rijk-2010.html

____

2011

 

Herziene versie Evaluatie Kaderwet ZBO's

http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2012Z08933&did=2012D18864

2011

2012

 

Informatie- en communicatietechnologie (ICT): Webrichtlijnen

http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2012Z20458&did=2012D44383

____

2012

 

Feiten en Cijfers. Werken in de publieke sector, 2012

http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2012Z13776&did=2012D29183

____

2012

 

Vernieuwing van de rijksdienst

http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2012Z12426&did=2012D26418

____

2012

 

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2011

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/jaarverslagen/2012/05/10/jaarrapportage-bedrijfsvoering-rijk-2011-tot-en-met-bijlage-4.html

____

2012

 

Doorlichting agentschap FMHaaglanden

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brieven/2014/03/26/aanbieding-doorlichting-agentschap-fmhaaglanden.html

____

2012

 

Eindrapport «De Grote Uittocht Herzien»

http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2013D44767&did=2013D44767

2013

2013

 

Feiten en Cijfers Werken in de publieke sector

http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2013Z11351&did=2013D23492

2013

2013

 

Kabinetsreactie op het rapport «Verbinding Verbroken?»

http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2013D12606&did=2013D12606

2013

2013

 

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2012

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/05/01/jaarrapportage-bedrijfsvoering-rijk-2012.html

2013

2013

 

Doorlichtingsrapport Logius

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brieven/2013/07/04/aanbiedingsbrief-bij-het-doorlichtingsrapport-logius.html

2013

2013

 

Evaluatie implementatie social return rijksoverheid

http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2014Z18999&did=2014D38574

2014

2014

 

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2013

http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2014Z09163&did=2014D18067

2014

2014

 

Instelling Nationaal Commissaris Digitale Overheid

http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2014Z09822&did=2014D19638

2014

2014

 

Zelfstandige bestuursorganen, Het kabinetsbeleid ten aanzien van zbo's

Vindplaats: http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2014Z08628&did=2014D16933

2014

2014

 

Zelfstandige bestuursorganen, Onderzoek naar de herpositionering van zbo’s

http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2014Z01026&did=2014D02114

2014

2014

 

Evaluatie Kaderwet Adviescolleges

2015

2015

 

Audit Baseline Informatiehuishouding Rijk

2015

2015

 

Evaluatie sociale voorwaarden Rijksinkoopbeleid, Maatschappelijk verantwoord ondernemen

http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2015D03223&did=2015D03223

____

2015

 

ADR rapportage Quick scan inkoop en integriteit en afdoening motie inkoopstelsel

http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2015Z00644&did=2015D01346

2014

2015

 

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2014

2015

2015

 

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2015

2016

2016

 

Tussenevaluatie Bureau ICT Toetsing (BIT)

2016

2016

 

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2016

2017

2017

 

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

2018

2018

 

Tussenevaluatie Bureau ICT Toetsing (BIT)

2018

2018

 

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2018

2019

2019

 

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2019

2020

2020

 

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2021

2021

2021

6.2 Uitvoering Rijksvastgoed beleid:

Beheer materiële activa

Beleidsdoorlichting kader Overname Rijksvastgoed (KORV)

2019

2019

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1.a Beleidsdoorlichtingen

     
Licence