Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3.13 Artikel 25 Brede Doeluitkering

Budgettaire gevolgen van beleid art. 25 (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

 

898.544

898.466

44.937

3.114

946.517

Waarvan garantieverplichtingen

     

Uitgaven

899.965

932.721

22.888

 

955.609

Waarvan juridisch verplicht

 

100%

  

100%

25.01 Brede doeluitkering

899.965

932.721

22.888

 

955.609

Ontvangsten

     
Toelichting

Verplichtingen

De hogere verplichtingen zijn het resultaat van een overheveling vanuit het Infrastructuurfonds (€ 3,1 miljoen) in het kader van de motie Hoogland (Kamerstukken II 2015-2016, 34 300, nr. 31), Snelfietsroutes (€ 2,6 miljoen) en de kosten voor de planstudie vervoerregio Amsterdam t.b.v. Guisweg (€ 0,5 miljoen).

Licence