Base description which applies to whole site
+

3.12 Artikel 24 Handhaving en Toezicht

Budgettaire gevolgen van beleid art. 24 (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

 

108.072

118.072

13.426

3.300

134.798

Waarvan garantieverplichtingen

     

Uitgaven

108.072

118.072

13.426

3.300

134.798

Waarvan juridisch verplicht 100%

 

100%

  

100%

24.01 Handhaving en toezicht

108.072

118.072

13.426

3.300

134.798

24.01.03 Bijdrage aan het agentschap ILT

108.072

118.072

13.426

3.300

134.798

Ontvangsten

     
Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingenmutaties zijn een weerspiegeling van de onderstaande toegelichte kasmutaties.

Uitgaven

24.01 Handhaving en toezicht

Bijdrage aan agentschap

De ILT ontvangt vanuit het moederdepartement IenW voor de handhaving van de afsluitdijk in 2019 bij de 2e suppletoire begroting een aanvullende bijdrage van € 2,7 miljoen. Daarnaast ontvangt ILT o.a. middelen voor inhuur op het drones-dossier (€ 0,1 miljoen) en om toezicht te gaan houden op bijzondere bromfietsen (€ 30.000). Verder wordt de ILT gecompenseerd voor het in dienst hebben van arbeidsbeperkten (€ 0,4 miljoen).

Licence