Base description which applies to whole site

3.14 Artikel 26 Bijdrage Investeringsfondsen

Budgettaire gevolgen van beleid art. 26 (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

 

7.795.954

7.466.828

‒ 1.423.252

‒ 37.253

6.006.323

Waarvan garantieverplichtingen

     

Uitgaven

7.795.954

7.466.828

‒ 1.420.252

‒ 37.178

6.009.398

Waarvan juridisch verplicht

     

26.01 Bijdrage Infrastructuurfonds

6.921.916

6.597.281

‒ 1.432.005

‒ 33.243

5.132.033

26.02 Bijdrage Deltafonds

874.038

869.547

11.753

‒ 3.935

877.365

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting

Voor een specificatie van de mutaties wordt verwezen naar de Tweede suppletoire begrotingen 2019 van het Infrastructuurfonds en het Deltafonds.

Licence