Base description which applies to whole site

2.4 Beleidsartikel 6. Hoger beroepsonderwijs

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 27,1 miljoen verhoogd.

Toelichting per instrument:

Garantieverplichtingen

Er is per saldo voor € 27,1 miljoen meer aan garantieverplichtingen aangegaan in het kader van het schatkistbankieren.

Uitgaven

Het budget wordt met € 0,5 miljoen verlaagd.

Ontvangsten

Het budget wordt met € 0,4 miljoen verhoogd.

Licence