Base description which applies to whole site

Bijlage 1: Verdiepingsbijlage Koninkrijksrelaties

Uitgaven beleidsartikel 1. Versterken rechtsstaat (Bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

87.274

75.156

75.356

75.356

63.356

0

             

Mutatie Nota van Wijziging 2018

– 46.557

– 35.688

– 35.688

– 35.688

– 35.688

0

             

Mutatie amendement 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

6.598

0

0

0

0

0

             

Nieuwe mutaties

0

966

0

0

0

27.668

waarvan:

           

1. Wisselkoers RST

 

898

       
             

Stand ontwerpbegroting 2019

47.315

40.434

39.668

39.668

27.668

27.668

Toelichting:

1. Wisselkoers RST

Op de begroting van Koninkrijksrelaties en het BES-fonds zijn er zowel mee- als tegenvallers als gevolg van de huidige wisselkoers. De wisselkoersgevoelige posten op de begroting van Koninkrijksrelaties zijn voor 2019 gecorrigeerd. De wisselkoerstegenvaller voor het recherche samenwerkingsteam (RST) wordt gecompenseerd vanuit de wisselkoersreserve op artikel 7.

Ontvangsten beleidsartikel 1. Versterken rechtsstaat (Bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

6.120

4.857

4.857

4.857

4.857

0

             

Mutatie Nota van Wijziging 2018

– 6.120

– 4.857

– 4.857

– 4.857

– 4.857

0

             

Mutatie amendement 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

3.951

0

0

0

0

0

             

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

             

Stand ontwerpbegroting 2019

3.951

0

0

0

0

0

Uitgaven beleidsartikel 4. Bevorderen sociaaleconomische structuur (Bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

11.005

14.359

14.442

14.442

14.326

0

             

Mutatie Nota van Wijziging 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie amendement 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

462

– 2.106

– 301

– 300

– 300

– 300

             

Nieuwe mutaties

258

– 1.055

1.514

283

283

14.609

waarvan:

           

1. Wisselkoersmeevaller

 

– 2.669

       

2. FDA

– 2.463

1.232

1.231

     

3. Overige mutaties

 

382

       
             

Stand ontwerpbegroting 2019

11.725

11.198

15.655

14.425

14.309

14.309

Toelichting:

1. Wisselkoersmeevaller

Op de begroting van Koninkrijksrelaties en het BES-fonds zijn er zowel mee- als tegenvallers als gevolg van de huidige wisselkoers. De wisselkoersgevoelige posten op de begroting van Koninkrijksrelaties zijn voor 2019 gecorrigeerd. De wisselkoersmeevaller op de toeslagen en pensioenen wordt toegevoegd aan de wisselkoersreserve op artikel 7.

2. FDA

De laatste restmiddelen Fondo Desaroyo Aruba (FDA), zijn teruggevloeid naar de KR begroting. Deze middelen worden, conform de beheersovereenkomst tussen Aruba, Nederland en FDA, weer ingezet ten behoeve van het land Aruba voor de komende twee jaar. Een deel van de middelen wordt in 2019 ingezet voor kinderbescherming, het overige deel wordt aangewend ter versterking van de rechtshandhaving op Aruba.

Ontvangsten beleidsartikel 4. Bevorderen sociaaleconomische structuur (Bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

3.949

3.889

2.028

2.028

2.028

0

             

Mutatie Nota van Wijziging 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie amendement 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

             

Nieuwe mutaties

2.463

– 3.889

– 2.028

– 2.028

– 2.028

0

waarvan:

           

1. Nieuwe begrotingsstructuur

 

– 3.889

– 2.028

– 2.028

– 2.028

 
             

Stand ontwerpbegroting 2019

6.412

0

0

0

0

0

Toelichting:

1. Nieuwe begrotingsstructuur

In verband met de nieuwe begrotingsstructuur zijn de ontvangsten gerealloceerd van ontvangstenartikel 4 naar ontvangstenartikel 5.

Uitgaven beleidsartikel 5. Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen (Bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

172.431

28.517

28.516

28.516

28.517

0

             

Mutatie Nota van Wijziging 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie amendement 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

             

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

28.516

             

Stand ontwerpbegroting 2019

172.431

28.517

28.516

28.516

28.517

28.516

Ontvangsten beleidsartikel 5. Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen (Bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

37.721

29.955

29.867

28.463

28.375

0

             

Mutatie Nota van Wijziging 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie amendement 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

             

Nieuwe mutaties

0

8.337

2.028

2.028

2.028

30.403

waarvan:

           

1. Wisselkoersleningen

 

4.448

       

2. Nieuwe begrotingsstructuur

 

3.889

2.028

2.028

2.028

 
             

Stand ontwerpbegroting 2019

37.721

38.292

31.895

30.491

30.403

30.403

Toelichting:

1. Wisselkoersmeevaller leningen

Als gevolg gevolg van de huidige wisselkoers van de dollar ten opzichte van de euro zijn er meerontvangsten op rente van de uitstaande leningen. Deze wisselkoersmeevaller wordt toegevoegd aan de wisselkoersreserve op artikel 7 van deze begroting.

2. Nieuwe begrotingsstructuur

In verband met de nieuwe begrotingsstructuur zijn de ontvangsten gerealloceerd van ontvangstenartikel 4 naar ontvangstenartikel 5.

Uitgaven beleidsartikel 8. Wederopbouw Bovenwindse Eilanden (Bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie Nota van Wijziging 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie amendement 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie eerste en tweede incidentele suppletoire begroting 2018

133.200

5.282

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

72.442

755

0

0

0

0

             

Nieuwe mutaties

21.515

0

0

0

0

0

waarvan:

           

1. Derde incidentele suppletoire begroting 2018

15.300

         

2. Liquiditeitssteun

1.790

         

3. Wederopbouw Statia

3.067

         

4. Klif Statia bijdrage I&W

1.500

         

5. Noodhulp Gemeenten

– 142

         
             

Stand ontwerpbegroting 2019

227.157

6.037

0

0

0

0

Ontvangsten beleidsartikel 8. Wederopbouw Bovenwindse Eilanden (Bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie Nota van Wijziging 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie amendement 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie incidentele suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

             

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

             

Stand ontwerpbegroting 2019

0

0

0

0

0

0

Uitgaven niet-beleidsartikel 6. Apparaat (Bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

21.059

18.713

17.613

17.313

17.313

0

             

Mutatie Nota van Wijziging 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie amendement 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

1.775

1.100

450

0

0

0

             

Nieuwe mutaties

50

1.615

1.069

1.519

1.069

18.382

waarvan:

           

1. Loon- en prijsbijstelling 2018

500

500

500

500

500

500

2. SSO CN verbeterplan informatiebeveiliging

 

569

569

569

569

569

3. Wisselkoers

 

546

       
             

Stand ontwerpbegroting 2019

22.884

21.428

19.132

18.832

18.382

18.382

Toelichting:

1. Loon- en prijsbijstelling 2018

De toedeling van de loon- en prijsbijstelling 2018.

2. SSO CN verbeterplan informatiebeveiliging

Een extra budget is toegekend voor de verbetering van de informatiebeveiliging van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN).

3. Wisselkoers

Een budget van € 0,546 mln. wordt toegevoegd ter compensatie van de wisselkoersverschillen. De wisselkoerstegenvaller wordt gecompenseerd uit de wisselkoersreserve artikel 7.

Ontvangsten niet-beleidsartikel 6. Apparaat (Bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie Nota van Wijziging 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie amendement 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

             

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

             

Stand ontwerpbegroting 2019

0

0

0

0

0

0

Uitgaven niet-beleidsartikel 7. Nog onverdeeld (Bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

1.988

1.928

1.898

1.898

1.897

0

             

Mutatie Nota van Wijziging 2018

– 1.114

– 816

– 94

0

0

0

             

Mutatie amendement 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

8.436

1.588

2.192

2.183

1.965

1.966

             

Nieuwe mutaties

– 2.093

– 1.558

– 2.352

– 2.351

– 2.350

– 454

waarvan:

           

1. Verdeling van loon- en prijsbijstelling 2018

– 1.910

– 1.600

– 1.600

– 1.599

– 1.598

– 1.599

             

Stand ontwerpbegroting 2019

7.217

1.142

1.644

1.730

1.512

1.512

Toelichting:

1. Verdeling van loon- en prijsbijstelling 2018

De loon- en prijsbijstelling 2018 van de Kustwacht is overgeheveld naar het Ministerie van Defensie. De loon- en prijsbijstelling 2018 van het BES-fonds is aan de betreffende begroting toegevoegd en voor Koninkrijksrelaties aan artikel 6.

Ontvangsten niet-beleidsartikel 7. Nog onverdeeld (Bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie Nota van Wijziging 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie amendement 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

             

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

             

Stand ontwerpbegroting 2019

0

0

0

0

0

0

Licence