Base description which applies to whole site

Bijlage 2: Verdiepingsbijlage BES-fonds

Uitgaven beleidsartikel 1. BES-Fonds (Bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

41.386

33.087

33.087

32.888

32.998

0

             

Mutatie Nota van Wijziging 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie amendement 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

             

Nieuwe mutaties

573

5.192

395

369

368

33.367

waarvan:

           

1. Wisselkoers BES-fonds

 

4.712

       
             

Stand ontwerpbegroting 2019

41.959

38.279

33.482

33.257

33.366

33.367

Ontvangsten beleidsartikel 1. BES-Fonds (Bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

41.386

33.087

33.087

32.888

32.998

0

             

Mutatie Nota van Wijziging 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie amendement 2018

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

             

Nieuwe mutaties

573

5.192

395

369

368

33.367

waarvan:

           

1. Wisselkoers BES-fonds

 

4.712

       
             

Stand ontwerpbegroting 2019

41.959

38.279

33.482

33.257

33.366

33.367

Toelichting uitgaven/ontvangsten:

1. Wisselkoers BES-fonds

De vrije uitkering van het BES-fonds is vastgelegd in dollars. Door de huidige wisselkoers van de dollar ten opzichte van de euro is er sprake van een wisselkoerstegenvaller. Deze wordt gedekt vanuit de wisselkoersreserve op artikel 7 van de begroting van Koninkrijksrelaties.

Licence