Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3.3 Artikel 99 Nog onverdeeld

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie hangt voornamelijk samen met de uitgavenmutaties hieronder. De mutatie op het verplichtingenbudget is € 0,7 miljoen kleiner dan bij de uitgaven omdat er minder verplichtingenruimte was gereserveerd bij tweede suppletoire begroting.

Uitgaven

De reservering voor de thuiswerkvergoeding die bij tweede suppletoire begroting op dit artikel is aangelegd is voor € 2,0 miljoen overgeboekt naar de verschillende personeelsbudgetten op artikel 98 en naar de agentschappen KNMI en PBL.

Het deel van de reservering dat bestemd was voor RWS (€ 2,4 miljoen) bleek niet nodig omdat RWS dit zelf binnen de personeelbudgetten kon opvangen en is daarom vrijgevallen vanaf dit artikel.

Licence