Base description which applies to whole site

Niet-beleidsartikel 99 Nog Onverdeeld

Algemene Doelstelling

Dit artikel is een administratief begrotingstechnisch artikel. Dit betekent dat er geen daadwerkelijke uitgaven ten laste van artikel 99 worden gedaan. Het artikel dient hoofdzakelijk als tussenstation voor de overboeking van middelen naar de andere artikelen op de IenW begroting, zoals loon- en prijsbijstelling. Ook taakstellingen die nog niet direct kunnen worden doorgeboekt worden op dit artikel geadministreerd.

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel budgettaire gevolgen van beleid art. 99 Nog Onverdeeld (x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Verplichtingen

0

324

861

922

923

1.149

2.351

Uitgaven

0

324

861

922

923

1.149

2.351

99.01 Nominaal en onvoorzien

0

324

861

922

923

1.149

2.351

99.01.01 Onvoorzien

0

324

861

922

923

1.149

2.351

Ontvangsten

             
Licence