Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

BIJLAGE 4: SUBSIDIEOVERZICHT

Subsidies (bedragen x € 1.000)

Begrotingsartikel

Subsidie(-regeling)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Laatste evaluatie

Volgende evaluatie

Einddatum subsidie(-regeling)

Artikel 2

CDFD

436

           

Eind 2014

n.v.t.

Jaarlijkse vaststelling

Totaal

 

436

                 

Overzicht subsidies

In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van de subsidies van het Ministerie van Financiën, volgens de subsidiedefinitie van de Awb (artikel 4.21 Awb): «De aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten». De enige subsidie van het Ministerie van Financiën, aan het CDFD, is in 2019 komen te vervallen.

Licence