Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage 3: Subsidieoverzicht

Bedragen zijn gebaseerd op de kasramingen per individuele verplichting geregistreerd in het managementinformatiesysteem per 16 juni 2021. De toerekening van de geregistreerde subsidieverplichtingen aan de relevante subsidieregelingen is handmatig tot stand gekomen. Er wordt een voorbehoud gemaakt omtrent de juistheid en volledigheid van de gegevens opgenomen in onderstaand subsidieoverzicht.

Subsidies (bedragen x 1.000 euro)

Art.

Naam subsidieregeling (met hyperlink naar vindplaats)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Laatste evaluatie (jaartal + hyperlink vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie (regeling jaartal)

1.1.

Subsidieregeling BZ 2006

1.055

295

257

19

0

0

0

2017

2022

2022

1.2.

Mensenrechtenfonds 2017- 2020

2.842

37

405

89

0

0

0

 

2022

2021

1.2.

Mensenrechtenfonds 2019-2021

4.065

1.623

1.701

619

281

0

30

 

2022

2022

1.2.

Mensenrechtenfonds Kleine Activiteiten 2014

81

0

0

0

0

0

0

2014

2022

2014

1.2.

Mensenrechtenfonds Kleine Activiteiten 2015/2016

29

0

0

0

0

0

0

2014

2022

2016

1.2.

Subsidieregeling BZ 2006

13.431

2.646

2.026

297

24

0

0

2017

2022

2022

1.3.

Subsidieregeling BZ 2006

1.100

3.300

440

0

0

0

0

2017

2022

2022

2.1.

Subsidieregeling BZ 2006

1.827

1.858

909

801

679

161

0

2017

2022

2022

2.2.

Subsidieregeling BZ 2006

11.010

1.694

3.500

2.138

1.554

1.127

170

2017

2022

2022

2.3

Subsidieregeling BZ 2006

86

51

0

0

0

0

0

2017

2022

2022

2.4.

Mine Action en Clustermunitie 2016-2020

0

291

0

0

0

0

0

2019

 

2020

2.4.

Mine Action en Clustermunitie Programma 2020-2024

4.869

11.147

12.551

8.767

1.891

1.465

0

 

2025

2024

2.4.

Subsidieregeling BZ 2006

11.885

5.395

10.656

6.265

2.670

0

0

2017

2022

2022

2.5.

Matra ‘overheid tot overheid’ 2020–2024

2.593

454

2.284

1.157

178

305

0

 

2024

2024

2.5.

Matra 2017-2020

1.341

0

285

229

0

0

0

2019

2024

2020

2.5.

MENA Scholarship programme 2017-2019

0

0

180

0

0

0

0

2019

 

2019

2.5.

NFRP Politieke Partijen Programma 2018

19

0

0

0

0

0

0

2020

 

2018

2.5.

Subsidieregeling BZ 2006

4.999

1.786

983

62

0

0

0

2017

2022

2022

3.4.

Subsidieregeling BZ 2006

348

0

70

0

0

0

0

2017

2022

2022

4.1.

Gedetineerdenbegeleiding 2015-2016

148

0

0

0

0

0

0

2019

 

2016

4.1.

Gedetineerdenbegeleiding buitenland 2017-2019

161

0

0

0

0

0

0

2019

 

2019

4.1.

Gedetineerdenbegeleiding buitenland 2020-2023

1.550

775

1.550

775

777

0

0

2019

2024

2024

4.3.

Subsidieregeling BZ 2006

2.891

293

11

0

0

0

0

2017

2022

2022

4.4.

Subsidieregeling BZ 2006

4.757

254

1.505

92

37

0

0

2017

2022

2022

7.1.

Subsidieregeling BZ 2006

23

75

0

0

0

0

0

2017

2022

2022

 

Totaal subsidieregelingen

71.111

31.974

39.312

21.309

8.091

3.058

200

   
Licence