Base description which applies to whole site

Bijlage 2: Moties en toezeggingen

Door de Staten-Generaal aanvaarde moties, parlementaire jaar 2020-2021

Datum

Titel

Herkomst

Stand van Zaken

8-9-2020

Motie 32 735 nr. 293 - Kuzu over verantwoord ondernemen in relatie tot de mensenrechtenschendingen in China

Notaoverleg over de Mensenrechtenrapportage d.d. 22 juni 2020

Aan voldaan met brief d.d. 1 september 2020

22-9-2020

Motie 21 501-20 nr. 1587 - Bisschop over de verwachte Nederlandse afdrachten aan de EU tot 2058 in kaart brengen

Debat over de uitkomst van de Europese Top inzake het herstelfonds d.d. 9 september 2020

Aan voldaan met brief d.d. 29 september 2020

22-9-2020

Motie 21 501-20 nr. 1585 - Sjoerdsma/Bruins over het budget voor Horizon Europe verhogen

Debat over de uitkomst van de Europese Top inzake het herstelfonds d.d. 9 september 2020

Aan voldaan met brief d.d. 19 november 2020

22-9-2020

Motie 21 501-20 nr. 1584 - Sjoerdsma/Van der Graaf over geen Europese subsidies voor lidstaten die zich niet aan de rechtsstaatprincipes houden

Debat over de uitkomst van de Europese Top inzake het herstelfonds d.d. 9 september 2020

In behandeling

30-9-2020

Motie 21 501-20 nr. 1606 - Van der Graaf c.s. over een bewijzenbank waarin bewijzen van Chinese mensenrechtenschendingen worden verzameld

Debat over de Europese Top van 1 en 2 oktober 2020 d.d. 30 september 2020

In behandeling

30-9-2020

Motie 21 501-20 nr. 1604 - Baudet/Van Haga over inzetten op versterken van de bilaterale betrekkingen in Nederland met het Verenigd Koninkrijk

Debat over de Europese Top van 1 en 2 oktober 2020 d.d. 30 september 2020

Aan voldaan met brief d.d. 27 oktober 2020

30-9-2020

Motie 21 501-20 nr. 1602 (gewijzigd) - Leijten/Omtzigt over ontwerpconclusies voortaan openbaar maken

Debat over de Europese Top van 1 en 2 oktober 2020 d.d. 30 september 2020

Aan voldaan met brief d.d. 9 oktober 2020

30-9-2020

Motie 21 501-20 nr. 1600 - Leijten/Van der Graaf over uitspreken dat de gezondheidszorg een nationale competentie is en moet blijven

Debat over de Europese Top van 1 en 2 oktober 2020 d.d. 30 september 2020

Aan voldaan met brief d.d. 15 oktober 2020

30-9-2020

Motie 21 501-20 nr. 1599 - Omtzigt/Bosman over kenbaar maken dat afstappen van besluitvorming bij unanimiteit op het gebied van belastingheffing voor Nederland onbespreekbaar is

Debat over de Europese Top van 1 en 2 oktober 2020 d.d. 30 september 2020

In behandeling

30-9-2020

Motie 21 501-20 nr. 1598 - Omtzigt/Van der Graaf over ervoor zorg dragen dat de voorbeelden en voorwaarden in de raadspositie blijven staan

Debat over de Europese Top van 1 en 2 oktober 2020 d.d. 30 september 2020

In behandeling

30-9-2020

Motie 21 501-20 nr. 1597 - Sjoerdsma c.s. over sancties tegen officials in Belarus

Debat over de Europese Top van 1 en 2 oktober 2020 d.d. 30 september 2020

Aan voldaan met brief d.d. 8 oktober 2020

30-9-2020

Motie 21 501-20 nr. 1596 - Sjoerdsma c.s. over een lijst opstellen met te sanctioneren personen en bedrijven

Debat over de Europese Top van 1 en 2 oktober 2020 d.d. 30 september 2020

Aan voldaan met brief d.d. 25 maart 2021

30-9-2020

Motie 21 501-20 nr. 1590 - Van den Nieuwenhuijzen/Van Ojik over bespreken wat de EU extra kan doen om de vreedzame oppositie in Belarus te steunen

Debat over de Europese Top van 1 en 2 oktober 2020 d.d. 30 september 2020

Aan voldaan met brief d.d. 15 oktober 2020

6-10-2020

Motie 25 295 nr. 574 - Gijs van Dijk/Paternotte over mensen actiever ontmoedigen op vakantie te gaan naar oranje gebieden

Debat over coronaverspreiding in relatie tot het internationaal personenverkeer d.d. 24 september 2020

Aan voldaan met brief d.d. 14 oktober 2020

6-10-2020

Motie 25 295 nr. 572 - Remco Dijkstra c.s. over betere afstemming van reisadviezen en ruimte voor maatwerk

Debat over coronaverspreiding in relatie tot het internationaal personenverkeer d.d. 24 september 2020

Aan voldaan met brief d.d. 15 oktober 2020

6-10-2020

Motie 25 295 nr. 601 - Van Esch c.s. over duidelijk communiceren dat vliegvakanties naar risicogebieden ongewenst zijn

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 30 september 2020

Aan voldaan met brief d.d. 14 oktober 2020

6-10-2020

Motie 35 373,nr. 18 (gewijzigd) - Van Helvert c.s. over een staakt-het-vuren in Nagorno-Karabach

Notaoverleg over de Ruslandstrategie d.d. 28 september 2020

Afgesloten, niet meer relevant wegens einde conflict

6-10-2020

Motie 35 373 nr. 15 - Ploumen over ook een Oost-Europastrategie

Notaoverleg over de Ruslandstrategie d.d. 28 september 2020

In behandeling

6-10-2020

Motie 35 373, nr. 14 - Ploumen c.s. over uitwerken van de intensivering van de dialoog

Notaoverleg over de Ruslandstrategie d.d. 28 september 2020

Aan voldaan met brief d.d. 12 februari 2021

6-10-2020

Motie 35 373 nr. 13 - Van der Staaij/Ploumen over uitwisseling van objecten tussen Nederlandse en Russische musea

Notaoverleg over de Ruslandstrategie d.d. 28 september 2020

Aan voldaan met brief d.d. 12 februari 2021

6-10-2020

Motie 35 373 nr. 12 - Van der Staaij over het minimaliseren van de afhankelijkheid van Russisch gas

Notaoverleg over de Ruslandstrategie d.d. 28 september 2020

Aan voldaan met brief d.d. 9 februari 2021

6-10-2020

Motie 35 373 nr. 10 - Karabulut c.s. over het New START-verdrag in ongewijzigde vorm verlengen

Notaoverleg over de Ruslandstrategie d.d. 28 september 2020

Niet meer van toepassing, verdrag is ongewijzigd verlengd

6-10-2020

Motie 35 373 nr. 8 - Voordewind c.s. over het conflict over Nagorno-Karabach agenderen in relevante gremia

Notaoverleg over de Ruslandstrategie d.d. 28 september 2020

Aan voldaan met brief d.d. 15 oktober 2020

6-10-2020

Motie 35 373 nr. 7 (gewijzigd) - Sjoerdsma c.s. over het versimpelen van de visumprocedures

Notaoverleg over de Ruslandstrategie d.d. 28 september 2020

In behandeling

6-10-2020

Motie 35 373 nr. 6 (gewijzigd) - Sjoerdsma c.s. over een uitbreiding van voor Russische studenten beschikbare studiebeurzen

Notaoverleg over de Ruslandstrategie d.d. 28 september 2020

Aan voldaan met brief d.d. 15 oktober 2020

6-10-2020

Motie 35 373 nr. 5 Van den Nieuwenhuijzen/Ploumen over het Neso-kantoor in Rusland niet sluiten

Notaoverleg over de Ruslandstrategie d.d. 28 september 2020

In behandeling

6-10-2020

Motie 35 373 nr. 3 - Bosman/Koopmans over vasthouden aan sancties tegen Rusland

Notaoverleg over de Ruslandstrategie d.d. 28 september 2020

Aan voldaan met brief d.d. 15 oktober 2020

6-10-2020

Motie 35 373 nr. 4 - motie-Van den Nieuwenhuijzen c.s. over zo strikt mogelijk toetsen aan de Gasrichtlijn

Notaoverleg over de Ruslandstrategie d.d. 28 september 2020

Aan voldaan met brief d.d. 6 november 2020

7-10-2020

Motie 21 501-02 nr. 2212 (gewijzigd) - Van Helvert/Voordewind over een onderzoek naar buitenlandse inmenging in de regio Nagorno-Karabach

VAO Raad Buitenlandse Zaken d.d. 6 oktober 2020

Aan voldaan met brief d.d. 15 oktober 2020

7-10-2020

Motie 21 501-02 nr. 2209 (gewijzigd) - Karabulut over een oproep aan Turkije om zich in te spannen voor een staakt-het-vuren en onderhandelingen

VAO Raad Buitenlandse Zaken d.d. 6 oktober 2020

Aan voldaan met brief d.d. 15 oktober 2020

14-10-2020

Motie 21 501-20 nr. 1619 - Leijten/Bisschop over vormgeving en voorzitterschap van de Conferentie over de toekomst van Europa

Notaoverleg Europese Top van 15-16 oktober d.d. 14 oktober 2020

In behandeling

14-10-2020

Motie 21 501-20 nr. 1618 - Leijten c.s. over de agenda voor een slotconclusie en partnerschapsagenda met de Afrikaanse Unie gebaseerd op de gelijkwaardigheid vlottrekken

Notaoverleg Europese Top van 15-16 oktober d.d. 14 oktober 2020

In behandeling

14-10-2020

Motie 21 501-20 nr. 1616 - Van Ojik c.s. over een EU-rechtsstaatsmechanisme dat garantie biedt dat landen die de rechtsstaat uithollen en vrije meningsuiting bedreigen, niet in aanmerking komen voor EU-subsidies

Notaoverleg Europese Top van 15-16 oktober d.d. 14 oktober 2020

In behandeling

14-10-2020

Motie 21 501-02 nr. 2216 - Voordewind/Van Helvert over Turkije expliciet aanspreken in de NAVO-Raad

VAO Raad Buitenlandse Zaken d.d. 6 oktober 2020

Aan voldaan met brief d.d. 15 oktober 2020

11-11-2020

Motie 21 501-02 nr. 2229 (gewijzigd en nader gewijzigd) - Omtzigt c.s. over het organiseren van een wereldconferentie van democratieën in Den Haag

VAO Raad Algemene Zaken d.d. 11 november 2020

Aan voldaan met brief d.d. 12 maart 2021

11-11-2020

Motie 21 501-02 nr. 2228 (gewijzigd) - Omtzigt/Van Helvert over een onderzoek naar het schenden van oorlogsrecht in Nagorno-Karabach

VAO Raad Algemene Zaken d.d. 11 november 2020

Aan voldaan met brief d.d. 7 december 2020

16-11-2020

EK - Motie 35.403, J (gewijzigd) - Schalk (SGP) c.s. over VN-resoluties over de Tempelberg

Algemene Europese Beschouwingen d.d. 3 november 2020

In behandeling

16-11-2020

EK - Motie 35.403, H - Vendrik (GroenLinks) c.s. over het rechtsstaatmechanisme in het Meerjarig Financieel Kader

Algemene Europese Beschouwingen d.d. 3 november 2020

In behandeling

16-11-2020

EK - Motie 35.403, G - Koole (PvdA) c.s. over een publieksdiscussie over de toekomst van Europa

Algemene Europese Beschouwingen d.d. 3 november 2020

In behandeling

16-11-2020

EK - Motie 35.403, F - Backer (D66) c.s. over onderzoek naar het profijt van het lidmaatschap van de Europese Unie

Algemene Europese Beschouwingen d.d. 3 november 2020

Aan voldaan met brief d.d. 22 februari 2021

17-11-2020

Motie 35 570 nr. 30 - Van der Staaij c.s. over heropstarten van formele gesprekken binnen de Associatieraad ten bate van modernisering van het EU-Israël Associatieakkoord

Algemene Politieke Beschouwingen d.d. 27 oktober 2020

Aan voldaan met brief d.d. 9 november 2020

17-11-2020

Motie 32 623 nr. 308 - De Roon over geen steun aan groepen die de sharia willen opleggen

VAO «Niet-letale steun» aan niet-statelijke, gewapende groepen in het buitenland d.d. 11 november 2020

In behandeling

17-11-2020

Motie 32 623 nr. 305 - Karabulut over stopzetten van de financiering van een voormalig kopstuk van een Syrische terreurorganisatie

VAO «Niet-letale steun» aan niet-statelijke, gewapende groepen in het buitenland d.d. 11 november 2020

In behandeling

17-11-2020

Motie 35 570-V nr. 53 - Kuzu over sancties tegen individuen die verantwoordelijk zijn voor mensenrechtenschendingen jegens Oeigoeren

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2021 d.d. 12 november 2020

Aan voldaan met brief d.d. 25 maart 2021

17-11-2020

Motie 35 570-V nr. 51 (gewijzigd) - Van der Staaij c.s. over proactief informeren over de Nederlandse inzet in VN-gremia ten aanzien van resoluties

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2021 d.d. 12 november 2020

Aan voldaan met brief d.d. 12 februari 2021

17-11-2020

Motie 35 570-V nr. 50 - Van der Staaij/Voordewind over resoluties over het agenderen en tegengaan van geloofsvervolging

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2021 d.d. 12 november 2020

In behandeling

17-11-2020

Motie 35 570-V nr. 48 - Voordewind c.s. over extra middelen voor activiteiten op het terrein van vrijheid van religie en levensovertuiging

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2021 d.d. 12 november 2020

Aan voldaan met brief d.d. 30 november 2020

17-11-2020

Motie 35 570-V nr. 47 - Voordewind c.s. over de capaciteit vergroten van de opvang voor slachtoffers van mensenhandel

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2021 d.d. 12 november 2020

Aan voldaan met brief d.d. 30 november 2020

17-11-2020

Motie 35 570-V nr. 45 - Voordewind c.s. over steun verwerven voor een moratorium op wapenleveranties aan Turkije

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2021 d.d. 12 november 2020

Aan voldaan met brief d.d. 26 november 2020

17-11-2020

Motie 35 570-V nr. 43 - Ploumen over het invoeren van sancties tegen mensenrechtenschendingen in Xinjiang

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2021 d.d. 12 november 2020

Aan voldaan met brief d.d. 25 maart 2021

17-11-2020

Motie 35 570-V nr. 42 - Ploumen c.s. over de OVSE en/of Minskgroep betrekken bij de toezichthoudende rol op het vredesakkoord

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2021 d.d. 12 november 2020

Aan voldaan met brief d.d. 17 december 2021

17-11-2020

Motie 35 570-V nr. 35 - Karabulut over persoonsgerichte sancties tegen verantwoordelijken voor geweld in Nagorno-Karabach

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2021 d.d. 12 november 2020

In behandeling

17-11-2020

Motie 35 570-V nr. 34 - Karabulut over maatregelen tegen het inzetten van honger als wapen

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2021 d.d. 12 november 2020

Aan voldaan met brief d.d. 17 mei 2021

17-11-2020

Motie 35 570-V nr. 33 - Van Helvert/Voordewind over persoonsgerichte sancties tegen de Azerbeidzjaanse president

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2021 d.d. 12 november 2020

Aan voldaan met brief d.d. 26 november 2020

17-11-2020

Motie 35 570-V nr 31 - Van Helvert c.s. over onafhankelijke waarnemers in Nagorno-Karabach

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2021 d.d. 12 november 2020

Aan voldaan met brief d.d. 26 november 2020

17-11-2020

Motie 35 570-V nr. 30 - Van Helvert c.s. over de bewijsgaring van mensenrechtenschendingen

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2021 d.d. 12 november 2020

Aan voldaan met brief d.d. 30 november 2020

24-11-2020

Motie 35 264 nr. 5 - Paternotte c.s. over een tijdelijk visum voor mensenrechtenverdedigers in het kader van het Shelter City-programma

Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Sjoerdsma: Vrij zijn om niet te geloven d.d. 16 november 2020

In behandeling

24-11-2020

Motie 35 264 nr. 4 - Paternotte/Voordewind over in de landenrapportages specifiek aandacht geven aan blasfemiewetgeving

Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Sjoerdsma: Vrij zijn om niet te geloven d.d. 16 november 2020

Aan voldaan met brief d.d. 30 maart 2021

1-12-2020

Motie 35 570-VI nr. 58 - Groothuizen c.s. over onderzoek om Polen voor het Europese Hof van Justitie te dagen

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021 d.d. 26 november 2020

Aan voldaan met brief d.d. 1 februari 2021

9-12-2020

Motie 21 501-20 nr. 1634 - Omtzigt c.s. over maatregelen in EU-verband tegen de repressie in Belarus

Debat over de Europese Top van 10 en 11 december 2020 d.d. 8 december 2020

Aan voldaan met brief d.d. 2 maart 2021

9-12-2020

Motie 21 501-20 nr. 1633 - Omtzigt c.s. over geen afbreuk doen aan het rechtsstaatmechanisme

Debat over de Europese Top van 10 en 11 december 2020 d.d. 8 december 2020

In behandeling

9-12-2020

Motie 21 501-20 nr. 1632 - Omtzigt/Jetten over de Europese Magnitskywetgeving ook toepassen bij ernstige corruptie

Debat over de Europese Top van 10 en 11 december 2020 d.d. 8 december 2020

In behandeling

9-12-2020

Motie 21 501-20 nr. 1631 - Van der Graaf c.s. over effectieve en gerichte sancties tegen Turkije

Debat over de Europese Top van 10 en 11 december 2020 d.d. 8 december 2020

In behandeling

9-12-2020

Motie 21 501-20 nr. 1630 - Van der Graaf c.s. over zich inspannen in de Minsk-groep van de OVSE voor een regeling van het conflict in Nagorno-Karabach

Debat over de Europese Top van 10 en 11 december 2020 d.d. 8 december 2020

In behandeling

9-12-2020

Motie 21 501-20 nr. 1629 - Leijten over niet instemmen met een voorstel dat afbreuk doet aan het onderhandelingsresultaat betreffende de rechtsstaat

Debat over de Europese Top van 10 en 11 december 2020 d.d. 8 december 2020

In behandeling

9-12-2020

Motie 21 501-20 nr. 1627 - Emiel van Dijk over een krachtig statement tegen de provocatie van Erdogan

Debat over de Europese Top van 10 en 11 december 2020 d.d. 8 december 2020

Aan voldaan met brief d.d. 10 december 2021

17-12-2020

Motie 27 925 nr. 762 (gewijzigd, was nr. 760) - Karabulut over de Kamer volgens het aangepaste beleid informeren over de militaire inzet boven Irak

Debat over de Artikel 100-brief inzake inzet in de strijd tegen ISIS d.d. 17 december 2020

In behandeling

17-12-2020

Motie 35 570-V nr. 41 - Sjoerdsma/Karabulut over de eis van een redelijke termijn schrappen voor kinderen van geëxecuteerde Indonesische mannen

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2021 d.d. 12 november 2020

Aan voldaan met brief d.d. 20 april 2021

17-12-2020

Motie 35 570-V nr. 32 - Van Helvert/Voordewind over humanitaire hulp voor Nagorno-Karabach

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2021 d.d. 12 november 2020

Aan voldaan met brief d.d. 22 januari 2021

5-1-2021

Motie 35 393 nr. 29 - Omtzigt c.s. over een helpdesk voor uitleg van verdragsbepalingen

Notaoverleg over de Handels- en samenwerkingsovereenkomst EU-VK d.d. 28 december 2020

In behandeling

5-1-2021

Motie 35 393 nr. 28 - Omtzigt/Van der Graaf over herstel van het democratisch deficit

Notaoverleg over de Handels- en samenwerkingsovereenkomst EU-VK d.d. 28 december 2020

Aan voldaan met brief d.d. 14 januari 2021

5-1-2021

Motie 35 393 nr. 27 - Bouali c.s. over de uitwisseling van studenten

Notaoverleg over de Handels- en samenwerkingsovereenkomst EU-VK d.d. 28 december 2020

In behandeling

5-1-2021

Motie 35 393 nr. 25 - Van Ojik c.s. over de samenwerking in buitenlands beleid en veiligheid bestendigen

Notaoverleg over de Handels- en samenwerkingsovereenkomst EU-VK d.d. 28 december 2020

Aan voldaan met brief d.d. 14 januari 2021

5-1-2021

Motie 35 393 nr. 22 - Van der Graaf/Omtzigt over geen precedentwerking van het EU-only-verdrag

Notaoverleg over de Handels- en samenwerkingsovereenkomst EU-VK d.d. 28 december 2020

In behandeling

5-1-2021

Motie 35 393 nr. 19 - Bisschop/Leijten over zeggenschap over de inzet van de EU binnen de partnerschapsraad

Notaoverleg over de Handels- en samenwerkingsovereenkomst EU-VK d.d. 28 december 2020

Aan voldaan met brief d.d. 14 januari 2021

7-1-2021

Motie 35 695 nr. 10 - Paternotte/Van der Staaij over hulp van de consulaire dienst

Wijzigiging van de Wet publieke gezondheid d.d. 7 januari 2021

Aan voldaan met brief d.d. 12 januari 2021

20-1-2021

Motie 35 228 nr. 31 - Van der Graaf c.s. over een coalitie van gelijkgestemde landen binnen de EU

Debat over het verslag van de Parlementaire ondervragingscommissie ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen (POCOB) «(On)zichtbare invloed» d.d. 14 januari 2021

In behandeling

20-1-2021

Motie 35 228 nr. 27 - Paternotte c.s. over de bilaterale afspraken met Koeweit, Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten bestendigen

Debat over het verslag van de Parlementaire ondervragingscommissie ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen (POCOB) «(On)zichtbare invloed» d.d. 14 januari 2021

In behandeling

20-1-2021

Motie 35 228 nr. 10 - Becker/Van Toorenburg over een onvrijelandenindex ontwikkelen

Debat over het verslag van de Parlementaire ondervragingscommissie ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen (POCOB) «(On)zichtbare invloed» d.d. 14 januari 2021

In behandeling

26-1-2021

Motie 32 623 nr. 307 - Van Helvert c.s. over extern, onafhankelijk onderzoek naar het NLA-programma in Syrië

VAO «niet-letale steun» aan niet-statelijke, gewapende groepen in het buitenland d.d. 2 november 2020

In behandeling

2-2-2021

Motie 20 361 nr. 185 (gewijzigd) - Karabulut c.s. over vrijgeven van archieven over de Nederlandse betrokkenheid bij Suriname in de jaren tachtig

Notaoverleg relatie met Suriname d.d. 28 januari 2021

In behandeling

2-2-2021

Motie 32 623 nr. 306 - Karabulut/Van Ojik over voortzetten van de advisering door de Extern Volkenrechtelijk Adviseur

VAO «Niet-letale steun» aan niet-statelijke, gewapende groepen in het buitenland d.d. 11 november 2020

In behandeling

9-2-2021

Motie 35 475 nr. 9 - Belhaj c.s. over overleg met de Belgische, Duitse en Franse regering

Notaoverleg initiatiefnota Paternotte «Bescherm Nederlanders met een ongewenste tweede nationaliteit» d.d. 4 februari 2021

In behandeling

9-2-2021

Motie 35 475 nr. 8 - Belhaj c.s. over het onderzoek door de CAVV

Notaoverleg initiatiefnota Paternotte «Bescherm Nederlanders met een ongewenste tweede nationaliteit» d.d. 4 februari 2021

In behandeling

9-2-2021

Motie 35 475 nr. 6 - Belhaj c.s. over hulp bij verzoeken tot afstand van de Marokkaanse nationaliteit

Notaoverleg initiatiefnota Paternotte «Bescherm Nederlanders met een ongewenste tweede nationaliteit» d.d. 4 februari 2021

In behandeling

26-2-2021

Motie 35 711 nr. 10 - Aukje de Vries/Slootweg over duidelijke en stevige mijlpalen en doelen in de RRF-plannen

''Goedkeuring van het op 14 december 2020 te Brussel tot stand gekomen Besluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie en tot intrekking van Besluit 2014/335/EU, Euratom (Trb. 2021, 5) (35 711)'' d.d. 25 februari 2021

In behandeling

26-2-2021

Motie 21 501-02 nr. 2281 - Van Helvert/Voordewind over maximale inspanning voor de vrijlating of overdracht van Armeense krijgsgevangenen en gevangengenomen burgers door Azerbeidzjan

VAO Raad Buitenlandse Zaken d.d. 25 februari 2021

Aan voldaan met brief d.d. 25 maart 2021

26-2-2021

Motie 21 501-02 nr. 2282 - Van Helvert over pleiten voor meer druk richting Ethiopië om het geweld te beëindigen

VAO Raad Buitenlandse Zaken d.d. 25 februari 2021

Aan voldaan met brief d.d. 24 maart 2021

26-2-2021

Motie 21 501-02 nr. 2278 - Van Ojik/Sjoerdsma over op hoog politiek niveau bij de Ethiopische regering interveniëren

VAO Raad Buitenlandse Zaken d.d. 25 februari 2021

Aan voldaan met brief d.d. 24 maart 2021

26-2-2021

Motie 21 501-02 nr. 2280 - Van Helvert/Sjoerdsma over binnen de Europese Unie pleiten voor concrete afspraken met China wat betreft de verbetering van de mensenrechtensituatie

VAO Raad Buitenlandse Zaken d.d. 25 februari 2021

In behandeling

26-2-2021

Motie 21 501-02 nr. 2277 - Voordewind c.s. over erkennen van de Armeense genocide

VAO Raad Buitenlandse Zaken d.d. 25 februari 2021

In behandeling

26-2-2021

Motie 21 501-02 nr. 2273 - Karabulut c.s. over in 2022 geen afvaardiging van de regering naar het WK in Qatar sturen

VAO Raad Buitenlandse Zaken d.d. 25 februari 2021

In behandeling

26-2-2021

Motie 21 501-02 nr. 2272 - Karabulut c.s. over zich in EU-verband inspannen en publiekelijk uitspreken voor vrijlating van gekozen parlementariërs

VAO Raad Buitenlandse Zaken d.d. 25 februari 2021

Aan voldaan met brief d.d. 25 maart 2021

24-3-2021

Motie 21 501-20 nr. 1651 - Paternotte/Kuik over de Europese Commissie vragen het rechtsstatelijkheidsmechanisme in werking te doen treden

Debat over de Europese Top van 25 en 26 maart 2021 d.d. 24 maart 2021

Aan voldaan met brief d.d. 6 april 2021

24-3-2021

Motie 21 501-20 nr. 1650 - Kuiken c.s. over een veroordeling door de Europese Raad van de mensenrechtensituatie in Turkije

Debat over de Europese Top van 25 en 26 maart 2021 d.d. 24 maart 2021

Aan voldaan met brief d.d. 6 april 2021

24-3-2021

Motie 21 501-20 nr. 1655 - Kuik/Sjoerdsma over een onderzoek naar strijdigheid met het VN-genocideverdrag inzake de behandeling van Oeigoeren

Debat over de Europese Top van 25 en 26 maart 2021 d.d. 24 maart 2021

Aan voldaan met brief d.d. 22 april 2021

24-3-2021

Motie 21 501-20 nr. 1649 - Van Ojik c.s. over inzicht in de bilaterale besprekingen met Rusland in de werkgroep Energie

Debat over de Europese Top van 25 en 26 maart 2021 d.d. 24 maart 2021

In behandeling

15-4-2021

Motie 21 501-20 nr. 2312 - Sjoerdsma over voorstellen om het anti-fraudemechanisme EDES te versterken

Tweeminutendebat Raad Algemene Zaken d.d. 15 april 2021

Aan voldaan met brief d.d. 11 juni 2021

20-4-2021

Motie 25 295 nr. 1134 (gewijzigd) - Marijnissen c.s. over overleg met Duitsland over de verplichting van een negatieve testuitslag

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 15 april 2021

Aan voldaan met brief d.d. 30 april 2021

20-4-2021

Motie 19 637 nr. 2718 - Piri c.s. over een betere monitoring van EU-steun aan Griekenland

VAO Vreemdelingen- en Asielbeleid d.d. 14 april 2021

In behandeling

22-4-2021

Motie 27 925 nr. 775 - Van der Lee c.s. over de opzet voor een onafhankelijk overkoepelend onderzoek tijdig aan de Kamer verstrekken

Plenaire afronding Commissiedebat Aanvullende artikel 100-inzet Resolute Support missie Afghanistan d.d. 22 april 2021

In behandeling

22-4-2021

Motie 27 925, nr. 774 - Eppink over de veiligheid van onze troepen tot een maximaal niveau verhogen om een terugkeer te bevorderen

Plenaire afronding Commissiedebat Aanvullende artikel 100-inzet Resolute Support missie Afghanistan d.d. 22 april 2021

Aan voldaan met brief d.d. 12 mei 2021

22-4-2021

Motie 27 925, nr. 772 - Jasper van Dijk over een onafhankelijk onderzoek naar de betrokkenheid van de NAVO-landen bij de oorlog in Afghanistan

Plenaire afronding Commissiedebat Aanvullende artikel 100-inzet Resolute Support missie Afghanistan d.d. 22 april 2021

In behandeling

20-5-2021

Motie 21 501-20 nr. 1669 - Sjoerdsma c.s. over zich inzetten voor een staakt-het-vuren

Debat over de Europese Top van 24 en 25 mei d.d. 19 mei 2021

Aan voldaan met brief d.d. 1 juni 2021

20-5-2021

Motie 21 501-20 nr. 1689 - Segers/Kamminga over een stevige grensoverschrijdende en Europese aanpak van antisemitisme

Debat over de Europese Top van 24 en 25 mei d.d. 19 mei 2021

In behandeling

20-5-2021

Motie 21 501-20 nr. 1667 - Teunissen over een definitief einde aan het maandelijkse verhuiscircus naar Straatsburg

Debat over de Europese Top van 24 en 25 mei d.d. 19 mei 2021

In behandeling

20-5-2021

Motie 21 501-20 nr. 1684 - De Roon over het aanspreken van statelijke actoren die het terroristische geweld van Hamas steunen

Debat over de Europese Top van 24 en 25 mei d.d. 19 mei 2021

In behandeling

20-5-2021

Motie 21 501-20 nr. 1676 - Kuzu/Simons over materiële ondersteuning bieden bij de opbouw van de Palestijnse staat

Debat over de Europese Top van 24 en 25 mei d.d. 19 mei 2021

In behandeling

25-5-2021

Motie 21 501-02 nr. 2342 - Segers/Van der Staaij over zich aansluiten bij de oproep van de Franse president aan Azerbeidzjan om de troepen onmiddelijk terug te trekken

Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 20 mei 2021

In behandeling

25-5-2021

Motie 21 501-02 nr. 2341 - Van der Staaij over het voorkomen van wapentransporten naar Hamas en andere terreurorganisaties in de Palestijnse gebieden

Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 20 mei 2021

Aan voldaan met brief d.d. 1 juni 2021

25-5-2021

Motie 21 501-02 nr. 2340 - Amhaouch over onderzoek naar schendingen van het humanitair oorlogsrecht in de strijd tussen Hamas en Israël

Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 20 mei 2021

Aan voldaan met brief d.d. 27 mei 2021

25-5-2021

Motie 21 501-02 nr. 2339 - Brekelmans over veiligheid en terrorisme als agendapunt voor de zesde EU-Afrikatop

Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 20 mei 2021

In behandeling

3-6-2021

Motie 35 570-X nr. 99 (gewijzigd) - Piri c.s. over voor einde Nederlandse aanwezigheid ervoor zorgen dat de Afghaanse tolken en hun gezinnen in Nederland zijn

Tweeminutendebat Afghaanse tolken d.d. 3 juni 2021

Aan voldaan met brief d.d. 11 juni 2021

3-6-2021

Motie 32 317 nr. 692 - Kuik/Van der Werf over het onderwerp van illegale pushbacks aankaarten

Tweeminutendebat Formele JBZ-Raad 7-8 juni 2021 (vreemdelingen- en asielbeleid)

Aan voldaan met brief d.d. 21 juni 2021

4-6-2021

Motie 25 295 nr. 1250 - Van den Berg over bekijken of het reisadvies voor Duitsland aangepast kan worden

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 3 juni 2021

In behandeling

8-6-2021

Motie 35 719 nr. 5 (gewijzigd) - Bisschop c.s. over gerechtvaardigd onderscheid tussen religieuze groepen of levensovertuigingen

Notaoverleg over de initiatiefnota van de leden Peters, Van der Staaij en Ceder over «Christenvervolging - Schapen tussen de Wolven» d.d. 31 mei 20

In behandeling

8-6-2021

Motie 35 719 nr. 6 - Bisschop/Segers over mensenrechten zwaar meewegen bij het onder exportcontrole brengen van nog niet gecontroleerde surveillancetechnologie

Notaoverleg over de initiatiefnota van de leden Peters, Van der Staaij en Ceder over «Christenvervolging - Schapen tussen de Wolven» d.d. 31 mei 20

In behandeling

8-6-2021

Motie 35 719 nr. 7 - Segers c.s. over zich inzetten voor een VN-resolutie voor afschaffing van de doodstraf bij afvalligheid en blasfemie

Notaoverleg over de initiatiefnota van de leden Peters, Van der Staaij en Ceder over «Christenvervolging - Schapen tussen de Wolven» d.d. 31 mei 20

In behandeling

15-6-2021

Motie 35 663 nr. 12 - Eppink over een open debat met oog voor politieke diversiteit en inhoudelijke alternatieven

Tweeminutendebat Conferentie over de Toekomst van Europa d.d. 10 juni 2021

In behandeling

15-6-2021

Motie 35 663 nr. 11 - Amhaouch/Kamminga over het betrekken van de Nederlandse burger bij de Conferentie over de Toekomst van Europa

Tweeminutendebat Conferentie over de Toekomst van Europa d.d. 10 juni 2021

In behandeling

15-6-2021

Motie 35 663 nr. 9 - Sjoerdsma c.s. over het niet bij voorbaat uitsluiten van verdragswijzigingen

Tweeminutendebat Conferentie over de Toekomst van Europa d.d. 10 juni 2021

In behandeling

15-6-2021

Motie 35 570-V nr. 73 - Sjoerdsma/Tjeerd de Groot over de IMO oproepen tot meer transparantie in haar besluitvorming

VAO Nederlandse Polaire Strategie d.d. 10 juni 2021

In behandeling

15-6-2021

Motie 35 570-V nr. 72 - Brekelmans/Agnes Mulder over een goede balans in het opkomen voor de verschillende belangen van Nederland in het noordpoolgebied

VAO Nederlandse Polaire Strategie d.d. 10 juni 2021

In behandeling

17-6-2021

Motie 35 663 nr. 10 (gewijzigd) -Amhaouch over een paper over de hervorming van het Europees buitenlandbeleid

Tweeminutendebat Conferentie over de Toekomst van Europa d.d. 17 juni 2021

In behandeling

17-6-2021

Motie 21 501-02 nr. 2365 - Dassen c.s. over het in kaart brengen van de mogelijke uitgavenposten

Tweeminutendebat Raad Algemene Zaken d.d. 17 juni 2021

In behandeling

17-6-2021

Motie 21 501-02 nr. 2364 - Jasper van Dijk over zich maximaal inspannen om een einde te maken aan het verhuiscircus tussen Brussel en Straatsburg

Tweeminutendebat Raad Algemene Zaken d.d. 17 juni 2021

In behandeling

17-6-2021

Motie 21 501-02 nr. 2358 - Kamminga/Amhaouch over het aangescherpt toetredingsonderhandelingskader voor nieuwe EU-lidstaten

Tweeminutendebat Raad Algemene Zaken d.d. 17 juni 2021

In behandeling

17-6-2021

Motie 21 501-02 nr. 2371 - Segers over steun voor een gezamenlijk proces van betrokken partijen gericht op herstel en wederopbouw van Gaza

Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 juni 2021

In behandeling

17-6-2021

Motie 21 501-02 nr. 2370 - Eppink c.s. over druk op Azerbeidzjan om alle Armeense krijgsgevangenen en gedetineerde burgers vrij te laten en te repatriëren

Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 juni 2021

In behandeling

17-6-2021

Motie 21 501-02 nr. 2368 - Sjoerdsma over een sanctiepakket dat direct gericht is tegen de machtskring rondom de Russische president Poetin

Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 juni 2021

In behandeling

22-6-2021

Motie 35 663 nr. 27 - Dassen/Van der Lee over het vergemakkelijken van de afgifte van noodvisa voor journalisten

Debat over Staat van de Europese Unie d.d. 17 juni 2021

In behandeling

22-6-2021

Motie 35 663 nr. 26 - Dassen c.s. over zich uitspreken tegen afbraak van de democratische rechtsstaat en schending van de fundamentele rechten van de mens in Hongarije

Debat over Staat van de Europese Unie d.d. 17 juni 2021

In behandeling

22-6-2021

Motie 35 663 nr. 23 - Van der Lee c.s. over EU-herstelplannen beoordelen op compatibiliteit met rechtstatelijke en democratische beginselen

Debat over Staat van de Europese Unie d.d. 17 juni 2021

In behandeling

22-6-2021

Motie 35 663 nr. 21 - Piri c.s. over het vrijgeven van patenten op coronavaccins

Debat over Staat van de Europese Unie d.d. 17 juni 2021

In behandeling

22-6-2021

Motie 35 663 nr. 19 - Jasper van Dijk over aandringen op meer balans in gesprekken van de Permanente Vertegenwoordiging

Debat over Staat van de Europese Unie d.d. 17 juni 2021

Aan voldaan met brief d.d. 25 juni 2021

22-6-2021

Motie 35 663 nr. 14 - Sjoerdsma c.s. over de OESO-afspraken voor een minimumbelastingtarief zo snel mogelijk omzetten in een EU-richtlijn

Debat over Staat van de Europese Unie d.d. 17 juni 2021

In behandeling

22-6-2021

Motie 35 663 nr. 15 - Sjoerdsma c.s. over de Europese Commissie verzoeken een lijst op te stellen van de risico's omtrent de leveringszekerheid van essentiële goederen

Debat over Staat van de Europese Unie d.d. 17 juni 2021

In behandeling

22-6-2021

Motie 21 501-02 nr. 2374 (gewijzigd) - Van der Staaij c.s. over tegen eenzijdige anti-Israëlische initiatieven stemmen

Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 16 juni 2021

In behandeling

Door bewindslieden gedane toezeggingen, parlementaire jaar 2020-2021

Datum

Titel

Herkomst

Stand van Zaken

17-6-2021

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om de Kamer voor het zomerreces nader te informeren over het in het debat aangekondigde additionele onderzoek naar de sluiting van het luchtruim boven of rondom het oosten van Oekraïne

Commissiedebat MH-17 d.d. 16 juni 2021

In behandeling

17-6-2021

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om de vragen van het lid Van Wijngaarden over meer transparantie ten aanzien van de risicobeoordeling over het vliegen over conflictgebieden door vliegtuigmaatschappijen binnen twee weken via schriftelijke weg te beantwoorden

Commissiedebat MH-17 d.d. 16 juni 2021

In behandeling

16-6-2021

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om met een schriftelijke reactie op het artikel in Trouw over Turkije te komen

Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 16 juni 2021

Aan voldaan per brief d.d. 24 juni 2021

16-6-2021

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om in haar gesprek met haar Iraakse collega het verdwijnen van jongeren in Fallujah aan de orde stellen

Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 16 juni 2021

In behandeling

16-6-2021

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor internationaal onderzoek naar de schending van mensenrechten en oorlogsrecht bij conflict Armenië en Azerbeidzjan

Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken op 16 juni 2021

In behandeling

16-6-2021

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om terug te komen op de vraag over capaciteit om sancties te stellen

Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 16 juni 2021

In behandeling

18-6-2021

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om de Kamer voor het volgende commissiedebat Raad Algemene Zaken te informeren over de stand van zaken over de voortgang van de relatie met Turkije en de vernieuwing van de verklaring EU-Turkije

Commissiedebat Raad Algemene Zaken d.d. 16 juni 2021

In behandeling

20-5-2021

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om de Kamer op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom de resolutie voor onderzoek door de VN-mensenrechtenraad naar mogelijke mensenrechtenschendingen Israël/Palestijnse gebieden

Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 20 mei 2021

Aan voldaan per brief d.d. 27 mei 2021

12-5-2021

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken inzake informatie over de totale kosten van de Conferentie en de Nederlandse bijdrage

Conferentie over de Toekomst van Europa d.d. 12 mei 2021

In behandeling

12-5-2021

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken inzake reactie op berichtgeving van Follow the money over het niet (op tijd) toegankelijk zijn van informatie over subsidie voor evenementen

Conferentie over de Toekomst van Europa d.d. 12 mei 2021

In behandeling

12-5-2021

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken inzake informatie over de invulling van burgerparticipatie in de Conferentie over de Toekomst van Europa

Conferentie over de Toekomst van Europa d.d. 12 mei 2021

In behandeling

22-4-2021

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om de Kamer elke maand te informeren over verloop van terugtrekking van militairen inclusief vertrouwelijke informatie over de veiligheid

Debat Afghanistan d.d. 22 april 2021

In behandeling

22-4-2021

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om vóór de zomer een brief met een nader voorstel van het kabinet over toekomstige Nederlandse inzet en hulp aan Afghanistan aan de Kamer te sturen

Debat Afghanistan d.d. 22 april 2021

In behandeling

22-4-2021

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om eind oktober een nieuw ambtsbericht over Afghanistan aan de Kamer te sturen

Debat Afghanistan d.d. 22 april 2021

In behandeling

22-4-2021

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om na eind van de missie een voorstel voor een breed evaluatie onderzoek naar resultaat van 20 jaar Nederlandse inzet in Afghanistan naar de Kamer te sturen

Debat Afghanistan d.d. 22 april 2021

In behandeling

20-4-2021

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om schriftelijk terug te komen, na overleg met gelijkgezinde landen en collegaministers, op welke benchmarks het Nederlandse demissionaire kabinet hanteert op het gebied van rechtsstaat en handelsbetrekkingen m.b.t. de douane-unie met Turkije

Commissiedebat RAZ d.d. 20 april 2021 d.d. 15 april 2021

In behandeling

20-4-2021

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om de Kamer nader te informeren over wat er mogelijk is om van unanimiteit over te gaan naar gekwalificeerde meerderheid, zonder verdragswijziging

Commissiedebat RAZ d.d. 20 april 2021 d.d. 15 april 2021

Aan voldaan per brief d.d. 17 mei 2021

20-4-2021

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om, als de motie inzake de statenaanklacht in het Deense parlement wordt aangenomen, opnieuw contact op te nemen over gezamenlijke actie jegens Polen

Commissiedebat RAZ d.d. 20 april 2021 op 15 april 2021

In behandeling

20-4-2021

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om binnen een week (vanaf 15 april) een brief over de publiekconsultaties bij de Conferentie over de Toekomst van Europa aan de Kamer te sturen

Commissiedebat RAZ d.d. 20 april 2021 op 15 april 2021

Aan voldaan per brief d.d. 21 april 2021

15-4-2021

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken zegt toe voor de zomer terug te komen op mogelijkheden voor NGOs en nabestaanden om nominaties aan te dragen voor het Mensenrechten Sanctie Regime, zowel via Brussel als via NL

Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 15 april 2021

In behandeling

15-4-2021

Toezegging minister van Buitenlandse Zaken zegt toe de rechtzaak tegen Aho bilecn in Turkije te volgen en de Tweede Kamer te informeren bij belangrijke ontwikkelingen

Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 15 april 2021

In behandeling

15-4-2021

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om voor de zomer een brief aan de Tweede Kamer te versturen over hoe om te gaan met nieuwe wapensystemen/technologieën/massavernietigingswapens en wat NL inzet hiervoor is

Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 15 april 2021

In behandeling

25-3-2021

Toezegging van de minister president (inzake Rusland) om de verslagen van de Energiewerkgroep met de Kamer te delen als bijlage van het verslag van de VTC Europese Raad van 25-26 maart

informele videoconferentie van de leden van de Europese Raad en de Eurotop van 25 maart 2021

Aan voldaan per brief d.d. 6 april 2021

2-2-2021

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om de Kamer te informeren over de voortgang en aanvullende maatregelen die in EU-verband genomen kunnen worden n.a.v. de staatsgreep in Myanmar

mondelinge vragenuur inzake Myanmar d.d. 2 februari 2021

Aan voldaan per brief d.d. 22 februari 2021

28-1-221

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om in overleg te gaan met het Nationaal Archief over de mogelijkheid tot het openbaar maken van de archieven over de Nederlandse betrokkenheid bij Suriname, zodanig dat persoonlijke gegevens en staatsveiligheidsgegevens niet openbaar worden

Notaoverleg over Suriname d.d. 28 januari 2021

In behandeling

28-1-2021

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken zal de Kamer rond de start van het ondersteuningsprogramma dat gaat over de technische assistentie (voorzien rond 1 maart) informeren over de invulling daarvan

Notaoverleg over Suriname d.d. 28 januari 2021

In behandeling

27-1-2021

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om de Kamer te informeren over de inzet van het kabinet bij het rights and values programma in het Meerjarig Financieel Kader

AO Rechtsstatelijke Ontwikkelingen in de Europese Unie d.d. 27 januari 2021

Aan voldaan per brief d.d. 9 april 2021

27-1-2021

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om het belang van openbaarheid van de rechtsstaatdialoog in de Raad te blijven benadrukken en daarover de Kamer te informeren

AO Rechtsstatelijke Ontwikkelingen in de Europese Unie d.d. 27 januari 2021

Aan voldaan per brief d.d. 9 april 2021

27-1-2021

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om bij de Europese Commissie na te gaan hoe op dit moment inbreuken op de rechtsstaat met betrekking tot het rechtsstaatmechanisme worden bijgehouden en daarover de Kamer te informeren

AO Rechtsstatelijke Ontwikkelingen in de Europese Unie d.d. 27 januari 2021

In behandeling

21-1-2021

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om de Kamer te informeren over de uitkomst van het overleg in EU-verband over situatie Oeigoeren en of sprake is van genocide

AO RBZ d.d. 21 januari 2021

In behandeling

21-1-2021

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om de Kamer te informeren over zijn overleg met Israël over vaccineren in Palestijnse gebieden

AO RBZ d.d. 21 januari 2021

Aan voldaan per brief d.d. 12 februari 2021

20-1-2021

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken Schriftelijk terugkomen met uitleg over de moties over vliegveiligheid (ter doorgeleiding aan IenW)

AO MH-17 d.d. 20 januari 2021

In behandeling

20-1-2021

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om de Kamer in februari schriftelijk te informeren over de uitkomsten naar het feitenonderzoek dat volgt op de Motie Van Dam (Kamerstuk 33997, nr. 145)

AO MH-17 d.d. 20 januari 2021

Aan voldaan per brief d.d. 5 februari 2021

5-1-2021

Toezegging van de minister president om in volgende voortgangsbrief Corona toelichting te geven op eerlijke toegang vaccins

Coronadebat d.d. 5 januari 2021

Aan voldaan per brief d.d. 12 januari 2021

28-12-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken stuurt de Kamer in januari 2021 een vergelijkingstabel tussen de overeenkomst met het VK en de overeenkomsten van de EU met Noorwegen en Zwitserland

Notaoverleg Handels- en samenwerkingsovereenkomst EU-VK d.d. 28 december 2020

Aan voldaan per brief d.d. 14 januari 2021

28-12-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken het kabinet zal zich inspannen voor een «alternatief Erasmusprogramma» met het Verenigd Koninkrijk om studentenuitwisselingen wederzijds mogelijk te blijven maken

Notaoverleg Handels- en samenwerkingsovereenkomst EU-VK d.d. 28 december 2020

In behandeling

28-12-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om schriftelijk terug te komen op de wijze van betrokkenheid van nationale parlementen bij besluitvorming in de Partnerschapsraad waar het met name beleidsmatige kwesties betreft

Notaoverleg Handels- en samenwerkingsovereenkomst EU-VK d.d. 28 december 2020

Aan voldaan per brief d.d. 14 januari 2021

17-12-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om bij Iraakse autoriteiten aan te kaarten dat sjitischv militieleider van Kataib Hezbollah die verantwoordelijk is voor harde aanpak demonstranten nu generaal in het Iraakse leger is geworden30-9-2020

AO Artikel-100 strijd tegen ISIS d.d. 17 december 2020

In behandeling

17-12-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om de Kamer te informeren over de rol van Irak bij uitlevering van Iraanse journalist en dit aan te kaarten bij Irak

AO Artikel-100 strijd tegen ISIS d.d. 17 december 2020

In behandeling

17-12-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om Begin volgend jaar brief n.a.v. verzoek SP om Irak en de reactie van de autoriteiten op demonstraties in de VN Mensenrechtenraad te agenderen

AO Artikel-100 strijd tegen ISIS d.d. 17 december 2020

In behandeling

17-12-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om in de volgende voortgangsrapportage nader in te gaan op de overgang naar fase IV en wat dat betekent30-9-2020

AO Artikel-100 strijd tegen ISIS d.d. 17 december 2020

In behandeling

12-11-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om begin 2021 de Kamer te informeren over de ISR onderzoeken naar de wijze waarop het ISR leger gereageerd heeft op de protesten in Gaza in 2018

Begrotingsbehandeling Buitenlandse Zaken d.d. 12 november 2020

Aan voldaan per brief d.d. 22 april 2021

26-11-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om de Kamer op de hoogte te houden van de mogelijkheden om de Nederlandse ambassadeur een bezoek te laten brengen aan Nagorno Karabach

AO NAVO en OVSE d.d. 26 november 2020

Aan voldaan per brief d.d. 4 december 2020

26-11-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken dat de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking de Kamer een verslag zal sturen van de Afghanistan donorconferentie

AO NAVO en OVSE d.d. 26 november 2020

In behandeling

26-11-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om in het verslag van de OVSE vergadering de vraag te beantwoorden van het lid Sjoerdsma over belemmeringen voor de OVSE monitoringmissie in Oost-Oekraïne als gevolg van corona en ondermijning van de missie door rebellen

AO NAVO en OVSE d.d. 26 november 2020

Aan voldaan per brief d.d. 17 december 2020

26-11-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om met Ministerie van Defensie de gestelde vragen over eventuele Nederlandse kennis van wandaden Australische leger in Afghanistan te beantwoorden in de schriftelijke vragen hierover

AO NAVO en OVSE d.d. 26 november 2020

In behandeling

26-11-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om het rapport over reflectieproces NAVO 2030 na openbaarmaking met reactie aan de Kamer te sturen

AO NAVO en OVSE d.d. 26 november 2020

Aan voldaan per brief d.d. 7 april 2021

26-11-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om in het verslag van de Raad Algemene Zaken terug te komen op de inhoud van de gemeenschappelijke verklaringen over de wetgevingsprioriteiten voor 2021 en over de meerjarige programmering

AO RAZ d.d. 26 november 2020

Aan voldaan per brief d.d. 14 december 2020

26-11-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om binnen een week terug te komen op de mogelijkheden die hij ziet om waarnemers te sturen naar processen van gevangenen in Wit-Rusland en bezoek aan hen mogelijk te maken

AO RAZ d.d. 26 november 2020

Aan voldaan per brief d.d. 2 december 2020

16-11-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om de Kamer te informeren over de samenwerking met Australië als het gaat om de doodstraf op afvalligheid

Notaoverleg «vrij zijn om niet te geloven» d.d. 16 november 2020

Aan voldaan per brief d.d. 30 maart 2021

16-11-2020

Toezegging van de Minister van Buitenlandse Zaken om bij de toelichting op de jaarrapportage mensenrechten uitgebreid in te gaan op de positie van niet-geloven

Notaoverleg «vrij zijn om niet te geloven» d.d. 16 november 2020

In behandeling

16-11-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om voor de zorgen over de aangekondigde grondwetswijziging in Hongarije onder de aandacht bij het eerstvolgende art. 7 overleg met dat land

Notaoverleg «vrij zijn om niet te geloven» d.d. 16 november 2020

In behandeling

16-11-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om contact op te nemen met zijn collega in het VK, met als doel samenwerking op het gebied van mensenrechtenkwesties, met name op het gebied van niet-geloven en zal de Kamer hierover informeren

Notaoverleg «vrij zijn om niet te geloven» d.d. 16 november 2020

In behandeling

16-11-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om voor de stemmingen schriftelijk terug te komen op het dilemma voor personen die in ‘shelter city’ programma’s zitten en een verlenging van het verblijf wensen, maar een visumaanvraag in het thuisland moeten doen

Notaoverleg «vrij zijn om niet te geloven» d.d. 16 november 2020

In behandeling

12-11-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om schriftelijk terug te komen met een beoordeling van de motie van Ojik over energieveiligheid

Begrotingsbehandeling Buitenlandse Zaken d.d. 12 november 2020

Aan voldaan per brief d.d. 9 februari 2021

12-11-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om schriftelijk met een analyse te komen over de vraag en motie Sjoerdsma over het schrappen van de verjaringstermijn in de regeling voor NL-Indië

Begrotingsbehandeling Buitenlandse Zaken d.d. 12 november 2020

Aan voldaan per brief d.d. 20 april 2021

12-11-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om de Kamer schriftelijk te informeren over het bericht van Bellingcat over een NL MH17 blogger

Begrotingsbehandeling Buitenlandse Zaken d.d. 12 november 2020

Aan voldaan per brief d.d. 17 november 2020

12-11-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om schriftelijk terug met een beoordeling te komen van de motie van der Staaij over het proactief informeren over de Nederlandse inzet t.a.v. MOVP resoluties, indien mogelijk voor a.s. dinsdag

Begrotingsbehandeling Buitenlandse Zaken d.d. 12 november 2020

Aan voldaan per brief d.d. 17 november 2020

12-11-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om schriftelijke reactie te geven op motie die de regering verzoekt de Kamer proactief en uitgebreider te informeren over NL inzet in VN-grema t.a.v. resoluties

Begrotingsbehandeling Buitenlandse Zaken d.d. 12 november 2020

Aan voldaan per brief d.d. 17 november 2020

10-11-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om wanneer het in de Raad aan de orde komt een puntsgewijze beoordeling van de voldoening aan de lijst met voorwaarden door Albanië aan de Kamer te sturen

AO RAZ d.d. 10 november 2020

In behandeling

3-11-2020

EK - Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om de Eerste Kamer schriftelijk te informeren over de toepassing van Taxonomie in het RFF, bij voorkeur voor de EK Financiële beschouwingen

Algemene Europese Beschouwingen in de Eerste Kamer d.d. 3 november 2020

Aan voldaan per brief d.d. 16 november 2020

3-11-2020

EK - Toezegging: minister van Buitenlandse Zaken zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Koole (PvdA), toe dat de regering zich actief zal inzetten tegen de campagne in Polen gericht tegen lhbti'ers, middels EU-instrumenten en bilaterale contacten

Algemene Europese Beschouwingen d.d. 3 november 2020

In behandeling

2-11-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken voor een Check op basis van stelling van Karabulut (GL) of het klopt dat BZ als donor wordt genoemd op de website van het ARK

AO ''niet-letale steun'' aan niet-statelijke, gewapende groepen in het buitenland d.d. 2 november 2020

Aan voldaan per brief d.d. 13 november 2020

2-11-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken voor het opstellen van een voorzet voor de 2e Kamer van een toetsingskader voor NLA, op basis van de elementen die door AIV/CAVV rapport worden gegeven maar ook andere aspecten omvattend, zoals wapenexport regulering

AO ''niet-letale steun'' aan niet-statelijke, gewapende groepen in het buitenland d.d. 2 november 2020

In behandeling

2-11-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken voor het in kaart brengen hoe andere (ons omringende) landen de toegang van hun intern internationaalrechtelijk adviseur tot hun bewindspersoon hebben geregeld

AO ''niet-letale steun'' aan niet-statelijke, gewapende groepen in het buitenland d.d. 2 november 2020

Aan voldaan per brief d.d. 29 januari 2021

2-11-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om nader bericht te sturen over het verschil tussen (eventuele) aansprakelijkheid van Nederland voor het geven van NLA die in strijd met het internationaal recht is gegeven of gebruikt in Syrië en de aansprakelijkheid van Rusland voor het..

AO ''niet-letale steun'' aan niet-statelijke, gewapende groepen in het buitenland d.d. 2 november 2020

Aan voldaan per brief d.d. 13 november 2020

14-10-2020

Toezegging van de minister president dat het kabinet in verslag ER terugkomt op het proces van behandeling van de hervormingsplannen uit het herstelfonds en zodra deze plannen en beoordeling door Europese Cie. ervan bij kabinet bekend zijn, een kabinetsappreciatie aan de Kamer volgt

Notaoverleg Europese Top d.d. 14 oktober 2020

Aan voldaan per brief d.d. 15 oktober 2020

7-10-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om het kabinet schriftelijk te informeren over de stand van zaken met betrekking tot certificering van medische hulpmiddelen tussen EU en VK

AO EU VK d.d. 7 oktober 2020

Aan voldaan per brief d.d. 16 november 2020

7-10-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om in het verslag van de RAZ, indien dit mogelijk is, terug te komen op de procedure en de inbrengen van landen bij de bespreking van het peermechanisme inzake de rechtsstaat

AO RAZ d.d. 7 oktober 2020

In behandeling

7-10-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om een appreciatie van de voortgangsrapportage van Albanië aan de Tweede Kamer te sturen voordat er stappen worden gezet

AO RAZ d.d. 7 oktober 2020

Aan voldaan per brief d.d. 30 oktober 2020

7-10-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om als er in het kader van de Conferentie over de Toekomst van Europa besloten wordt tot burgerconsultaties hierover eerst overleg met de Tweede Kamer te voeren, voordat deze consultaties gehouden worden

AO RAZ d.d. 7 oktober 2020

In behandeling

5-10-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om uiterlijk eind oktober 2020 schriftelijk terug te zullen komen op mogelijkheden ter versterking van godsdienstvrijheid wereldwijd

AO Voortgang/evaluatie missies en vredesoperaties op 5 oktober 2020

Aan voldaan per brief d.d. 2 november 2020

5-10-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om uiterlijk eind oktober 2020 schriftelijk terug te zullen komen op het al dan niet beschikbaar stellen van gespreksverslagen en namenlijsten inzake gevangenen in Uruzgan tijdens de Nederlandse missie aldaar

AO Voortgang/evaluatie missies en vredesoperaties op 5 oktober 2020

Aan voldaan per brief d.d. 9 november 2020

5-10-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om uiterlijk eind oktober 2020 schriftelijk terug te zullen komen op berichten dat de Koerden zouden overwegen de gevangenen in kamp Al-Hol vrij te laten

AO Voortgang/evaluatie missies en operaties d.d. 5 oktober 2020

Aan voldaan per brief d.d. 28 oktober 2020

28-8-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om binnen een week terug te komen op overleg met Ministerie van OCenW over een alternatief oor het sluiten van NESO-kantoor in Rusland

Notaoverleg Ruslandstrategie d.d. 28 september 2020

Aan voldaan per brief d.d. 6 oktober 2020

28-9-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om de Kamer schriftelijk te informeren over de stand van zaken in het conflict in Nagorno Karabach voor het AO RBZ van 6 oktober 2020

Notaoverleg Ruslandstrategie d.d. 28 september 2020

Aan voldaan per brief d.d. 5 oktober 2020

28-9-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om samen met MinEZK een brief aan de Kamer te sturen over energie-afhankelijkheden

Notaoverleg Ruslandstrategie d.d. 28 september 2020

Aan voldaan per brief d.d. 9 februari 2021

28-9-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om schriftelijk te reageren op de motie Van Helvert inzake het conflict in Nagorno-Karabach

Notaoverleg Ruslandstrategie d.d. 28 september 2020

Niet in behandeling genomen

25-9-2020

Documenten UAWC

Toezegging in de antwoorden op Kamervragen over de steun aan UAWC

Aan voldaan per brief d.d. 30 oktober 2020

23-9-2020

Toezegging van de minister president om terug te komen op «mondiaal economisch bestuur» in verslag Europese Raad

Debat Europese Top 1-2 oktober 2020, d.d. 23 september 2020

Aan voldaan per brief d.d. 8 oktober 2020

23-9-2020

Toezegging MP over Griekse pushbacks: Tweede Kamer informeren over de acties die de Commissie mede namens Nederland onderneemt: staatssecretaris van JenV en/of minister van Buitenlandse Zaken meenemen in rapportages aan de Kamer

Debat Europese Top 1-2 oktober 2020, d.d. 23 september 2020

In behandeling

23-9-2020

Toezegging minister president om nota te nemen van suggesties D66 m.b.t. Magnitskywet (corruptie, QMV, listings andere landen)

Debat Europese Top 1-2 oktober 2020, d.d. 23 september 2020

In behandeling

23-9-2020

Toezegging minister president om de Wit-Russische ambassadeur te ontbieden m.h.o.o. mededelen niet-erkenning

Debat Europese Top 1-2 oktober 2020, d.d. 23 september 2020

Aan voldaan: zie als bijlage (mail) het verslag van het gesprek dat DGPZ op 28/9 met de BY ambassadeur voerde. (Rein Dekkers)

23-9-2020

Toezegging minister president om te bellen met Nikos Anastasiadis, president Cyprus, wanneer dat past in collectieve poging

Debat Europese Top 1-2 oktober 2020, d.d. 23 september 2020

Toezegging gesloten, zie mailwisseling

23-9-2020

Toezegging minister president om relevante deel van stenografisch verslag door te geleiden naar M / R, m.h.o.o. de escalatieladder richting China als het gaat over dwangarbeid van de Oeigoeren en mogelijke misdaden tegen de menselijkheid

Debat Europese Top 1-2 oktober 2020, d.d. 23 september 2020

Toezegging gesloten zie mailwisseling

22-9-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om het Verdrag van Wenen op internationaal niveau opnieuw te bekijken en waar nodig te actualiseren

Vragenuur d.d. 22 september 2020

Aan voldaan per brief d.d. 5 oktober 2020

22-9-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om een brief te sturen met antwoorden op de vragen van het lid Sjoerdsma n.a.v. het gesprek met de Amerikaanse Ambassadeur

Vragenuur d.d. 22 september 2020

Aan voldaan per brief d.d. 5 oktober 2020

17-9-2020

Toezegging van de minister president om voor de begrotingshandeling BZ een brief aan de Kamer te sturen inzake het heropstarten van de associatieraad met Israël

Algemene Politieke Beschouwingen op 17 september 2020

Aan voldaan per brief d.d. 9 november 2020

14-9-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om na te gaan of als onderdeel van de ondersteuning aan maatschappelijke organisaties in Belarus een ‘bewijzenbank’ van mensenrechten schendingen kan worden opgezet

AO RBZ d.d. 14 september 2020

In behandeling

14-9-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om bij MinFIN te informeren naar de beantwoording van de schriftelijke vragen over tegoeden Belarus in Nederland

AO RBZ d.d. 14 september 2020

Aan voldaan per brief d.d. 28 september 2020

14-9-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om in verslag RBZ terug te komen op de vraag over Nederland als onderdeel van besluitvorming over buitenlands beleid van de EU

AO RBZ d.d. 14 september 2020

Aan voldaan per brief d.d. 22 september 2020

14-9-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om de Kamer schriftelijk te informeren over de situatie in Mali

AO RBZ d.d. 14 september 2020

Aan voldaan per brief d.d. 21 september 2020

14-9-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om Kamer voor vrijdag 18 september te informeren over de Nederlandse inzet bij de extra bijeenkomst van de VN Mensenrechtenraad over Belarus op vrijdag 18 september; en over de China-EU Top van 14 september

AO RBZ d.d. 14 september 2020

In behandeling

14-9-2020

Toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken om de Kamer schriftelijk te informeren over uitkomst onderzoek naar bericht dat China van 2,4 miljoen buitenlanders de persoonsgegevens volgt

AO RBZ d.d. 14 september 2020

Aan voldaan per brief d.d. 17 september 2020

Licence