Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Overzicht niet-juridisch verplichte uitgaven

Tabel 7 Overzicht niet-juridisch verplichte uitgaven en bestemming (bedragen x €1.000)

Art.

Naam artikel (totale uitgaven artikel)

Juridisch verplichte uitgaven1

Niet-juridische verplichte uitgaven1

 

Bestemming van de niet-juridisch verplichte uitgaven

1

Goed functionerende economie en markten (€ 249.968)

€ 224.971 (90%)

€ 24.997 (10%)

Cyber security

    

ICT Beleid

    

Beleidsvoorbereiding en evaluaties, Frequenties en Veiligheid

    

Opdrachten en onderzoek

    

Bijdrage internationale organisaties

    

Digital Trust Center

    

EU-cofinanciering Digital Europe

2

Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei (€ 2.209.546)

€ 1.753.297 (79%)

€ 456.249 (21%)

Urgenda maatregelen

    

Verduurzaming Industrie

    

PPS-toeslag

    

MIT

    

Bevorderen Ondernemerschap

    

ROM's

    

Europees Defensiefonds

    

Programma Infrastructuur Duurzame Industrie

    

Herstructurering winkelgebieden

    

Omscholing naar tekortsectoren

    

Indirecte Kostencompensatie ETS

    

Internationaal Innoveren

    

Eurostars

    

Kasbuffer Coronamodule Garantieondernemingsfinanciering

    

NGF-projecten Groenvermogen en Health-RI

3

Toekomstfonds (€ 245.374)

€ 179.054 (73%)

€ 66.320 (27%)

Innovatiekrediet

    

Seed Capital regeling

    

Investeringen in fundamenteel en toegepast onderzoek

    

Kapitaal Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen

    

RegMed

4

Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering (€ 4.160.218)

€ 3.545.232 (85%)

€ 614.986 (15%)

Missiegedraven Onderzoek Ontwikkeling en Innovatie (MOOI)

    

Hernieuwbare Energietransitie (HER+)

    

Demonstratieregeling Klimaat- en Energie-innovatie (DEI+)

    

Projecten Klimaatakkoord

    

SDE/SDE+/SDE++

    

ISDE

    

Carbon Capture Storage

    

Caribisch Nederland

    

Experticecentrum Warmte

    

Opschalingsinstrument Waterstof

    

Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwerkking (SCE)

    

Onderzoek en opdrachten

    

TNO

    

Uitkoopregeling

    

Bijdrage aan NRG

    

Bijdrage aan internationale contributies

    

Bijdrage aan rekenmeesterfunctie PBL

5

Een veilig Groningen met perspectief (€ 947.011)

€ 944.621 (100%)

€ 2.390 (0%)

Werkbudget

Totaal aan niet verplichte uitgaven

€ 1.164.942

1

De percentages in het overzicht zijn rekenkundig afgerond op een heel getal.

Licence