Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage 1: ZBO's en RWT's

Tabel 81 Overzicht Zelfstandige Bestuursorganen en Rechtspersonen met een Wettelijke Taak (vallend onder het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat)

Naam organisatie

RWT/ZBO

Begrotingsartikel

Begrotingsramingen

Uitgevoerde evaluatie ZBO onder Kaderwet

Volgende evaluatie ZBO

Centraal Bureau voor de Statistiek

RWT/ZBO

1

158.561

Kamerstuk 25 268, nr. 148

2021

Edelmetaal Waarborg Nederland

RWT/ZBO

1

Geen bijdrage

 

2022

Examinerende instanties als bedoeld in artikel 19 van de Examenregeling frequentiegebruik 2008

RWT

1

Geen bijdrage

Evaluatieplicht niet van toepassing

nvt

Kamer van Koophandel

ZBO

2

130.9501

Kamerstuk 32 637, nr. 302

2024

Keuringsinstanties als bedoeld in artikel 10.3 Telecommunicatiewet

ZBO

1

Geen bijdrage

Evaluatieplicht niet van toepassing

nvt

Nederlandse Emissieautoriteit

ZBO

4

210

Kamerstuk 25 268, nr. 168

2022

Raad voor de Accreditatie

RWT/ZBO

1

277

Kamerstuk 25 268, nr. 136

2021

Bestuur Autoriteit Consument en Markt

ZBO

1

779

Kamerstuk 25 268, nr. 195

2025

Instituut Mijnbouwschade Groningen

ZBO

5

2.000

 

2025

Stichting COVA

RWT

4

111.000

Kamerstuk 32 849, nr, 131

nvt

TNO

RWT/ZBO

2 en 4

211.330

Evaluatieplicht niet van toepassing

nvt

VSL

RWT

1

11.146

Evaluatieplicht niet van toepassing

nvt

De in het kader van de Metrologiewet art. 11 en 12 aangewezen instanties en erkende keurders

ZBO

1

Geen bijdrage

Kamerstuk 33 159, nr. 3

2024

WaarborgHolland

RWT/ZBO

1

Geen bijdrage

 

2022

1

Dit bedrag is exclusief budgetfinanciering van het Handelsregister groot € 5.008.000.

Tabel 82 Overzicht Zelfstandige Bestuursorganen en Rechtspersonen met een Wettelijke Taak (vallend onder andere ministeries)

Naam organisatie

Ministerie

RWT/ZBO

Begrotingsartikel

Begrotingsramingen

NWO-TTW

OCW

ZBO

2

25.465

Licence