Base description which applies to whole site

3.2 Artikel 2 Financiële markten

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2 Financiële markten (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

 

Verplichtingen

1.031.101

0

1.031.101

129

1.031.230

159

159

159

159

          

Uitgaven

1.031.101

0

1.031.101

129

1.031.230

159

159

159

159

          

Bekostiging

7.304

0

7.304

28

7.332

28

28

28

28

Accountantskamer

1.432

0

1.432

28

1.460

28

28

28

28

Muntcirculatie

4.309

0

4.309

0

4.309

0

0

0

0

IMVO convenanten

30

0

30

0

30

0

0

0

0

Overig

1.533

0

1.533

0

1.533

0

0

0

0

          

Opdrachten

1.009.724

0

1.009.724

339

1.010.063

39

39

39

39

Wijzer in geldzaken

1.634

0

1.634

0

1.634

0

0

0

0

Vakbekwaamheid

4.901

0

4.901

360

5.261

60

60

60

60

Uitvoeringskosten SRH

1.000

0

1.000

0

1.000

0

0

0

0

Schadeloosstelling SRH

1.000.750

0

1.000.750

0

1.000.750

0

0

0

0

Overig

1.439

0

1.439

‒ 21

1.418

‒ 21

‒ 21

‒ 21

‒ 21

          

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

12.894

0

12.894

‒ 259

12.635

71

71

71

71

Bijdrage AFM BES-toezicht

705

0

705

0

705

0

0

0

0

Bijdrage DNB toezicht en DGS BES

2.020

0

2.020

0

2.020

0

0

0

0

Bijdrage toezicht en handhaving MIF

460

0

460

‒ 330

130

0

0

0

0

Bijdrage PSD II

558

0

558

‒ 558

0

0

0

0

0

Bijdrage FEC

3.724

0

3.724

71

3.795

71

71

71

71

Overig

5.427

0

5.427

558

5.985

0

0

0

0

          

Storting/onttrekking begrotingsreserve

625

0

625

0

625

0

0

0

0

Dotatie begrotingsreserve NHT

625

0

625

0

625

0

0

0

0

          

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

554

0

554

21

575

21

21

21

21

IASB

420

0

420

21

441

21

21

21

21

(Caribean) Financial Action Task Force

134

0

134

0

134

0

0

0

0

          

Ontvangsten

8.459

0

8.459

69

8.528

0

0

0

0

          

Bekostiging

2.000

0

2.000

0

2.000

0

0

0

0

Ontvangsten muntwezen

2.000

0

2.000

0

2.000

0

0

0

0

          

Opdrachten

1.455

0

1.455

0

1.455

0

0

0

0

Wijzer in geldzaken

1.455

0

1.455

0

1.455

0

0

0

0

          

Ontvangsten

5.004

0

5.004

69

5.073

0

0

0

0

Overig

5.004

0

5.004

69

5.073

0

0

0

0

Tabel 11 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

1.031.101

0

1.031.101

129

1.031.230

159

159

159

159

waarvan overige verplichtingen

1.031.101

0

1.031.101

129

1.031.230

159

159

159

159

Muntcirculatie

4.309

0

4.309

0

4.309

0

0

0

0

Vakbekwaamheid

4.901

0

4.901

360

5.261

60

60

60

60

Bijdrage DNB toezicht en DGS BES

2.020

0

2.020

0

2.020

0

0

0

0

Bijdrage FEC

3.724

0

3.724

71

3.795

71

71

71

71

Schadeloosstelling SRH

1.000.750

0

1.000.750

0

1.000.750

0

0

0

0

Overige betalingsverplichtingen

15.397

0

15.397

‒ 302

15.095

28

28

28

28

Toelichting

De mutaties op het niveau van de financiële instrumenten komen niet boven de ondergrenzen uit binnen de staffel (conform de RBV, zie ook de Leeswijzer op pagina 4). Toelichting van deze mutaties blijft derhalve achterwege.

Licence