Base description which applies to whole site

Artikel 2 Financiële markten

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2 Financiële markten (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (incl. suppletoire begrotingen, NvW) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

    

Verplichtingen

1.015.521

2.504

1.018.025

    

Uitgaven

1.015.521

2.504

1.018.025

    

Bekostiging

7.491

2.660

10.151

Accountantskamer

1.460

72

1.532

Muntcirculatie

5.118

2.588

7.706

IMVO convenanten

30

0

30

Overig

883

0

883

    

Opdrachten

992.122

‒ 39

992.083

Wijzer in geldzaken

1.634

230

1.864

Vakbekwaamheid

5.261

‒ 173

5.088

Uitvoeringskosten SRH

1.059

‒ 96

963

Schadeloosstelling SRH

982.750

0

982.750

Convertibiliteit Oekraïense hryvnia

0

0

0

Uitvoeringskosten omwisselen Oekraïense hryvnia

0

0

0

Overig

1.418

0

1.418

    

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

14.708

‒ 117

14.591

Bijdrage AFM BES-toezicht

705

‒ 91

614

Bijdrage DNB toezicht en DGS BES

3.120

‒ 166

2.954

Bijdrage toezicht en handhaving MIF

130

0

130

Bijdrage PSD II

0

0

0

Bijdrage FEC

4.458

140

4.598

Overig

6.295

0

6.295

    

Storting/onttrekking begrotingsreserve

625

0

625

Dotatie begrotingsreserve DGS BES

0

0

0

Dotatie begrotingsreserve NHT

625

0

625

    

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

575

0

575

IASB

441

0

441

(Caribean) Financial Action Task Force

134

0

134

    

Ontvangsten

8.528

206

8.734

    

Bekostiging

2.000

0

2.000

Ontvangsten muntwezen

2.000

0

2.000

    

Opdrachten

1.455

0

1.455

Wijzer in geldzaken

1.455

0

1.455

Convertibiliteit Oekraïense hryvnia

0

0

0

    

Ontvangsten

5.073

206

5.279

Overig

5.073

206

5.279

Tabel 11 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

    

Verplichtingen

1.015.521

2.504

1.018.025

waarvan garantieverplichtingen

0

0

0

Garantie WAKO (kernongevallen)

0

0

0

Garantie DGS BES

0

0

0

    

waarvan overige verplichtingen

1.015.521

2.504

1.018.025

Muntcirculatie

5.118

2.588

7.706

Vakbekwaamheid

5.261

‒ 173

5.088

Bijdrage DNB toezicht en DGS BES

3.120

‒ 166

2.954

Bijdrage FEC

4.458

140

4.598

Convertibiliteit Oekraïense hryvnia

0

0

0

Uitvoeringskosten omwisselen Oekraïense hryvnia

0

0

0

Schadeloosstelling SRH

982.750

0

982.750

Overige betalingsverplichtingen

14.814

115

14.929

Toelichting

De mutaties op het niveau van de financiële instrumenten komen niet boven de ondergrenzen uit binnen de staffel (conform de RBV). Toelichting van deze mutaties blijft daarom achterwege.

Licence