Base description which applies to whole site

3.6 Artikel 6 Btw-compensatiefonds

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 18 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 6 Btw-compensatiefonds (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

 

Verplichtingen

3.760.838

0

3.760.838

1.244

3.762.082

13

13

13

0

          

Uitgaven

3.760.838

0

3.760.838

1.244

3.762.082

13

13

13

0

          

Bijdrage aan medeoverheden

3.760.838

0

3.760.838

1.244

3.762.082

13

13

13

0

Bijdragen aan gemeenten

3.356.182

0

3.356.182

626

3.356.808

0

0

0

0

Bijdragen aan provincies

404.656

0

404.656

618

405.274

13

13

13

0

          

Ontvangsten

3.760.838

0

3.760.838

1.244

3.762.082

13

13

13

0

Toelichting

De mutaties op het niveau van de financiële instrumenten komen niet boven de ondergrenzen uit binnen de staffel (conform de RBV, zie ook de Leeswijzer op pagina 4). Toelichting van deze mutaties blijft derhalve achterwege.

Licence