Base description which applies to whole site

3.5 Beleidsartikel 7. Wetenschappelijk onderwijs

Tabel 14 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 7 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

7.515.981

368.523

7.884.504

    

Uitgaven

7.100.963

‒ 977

7.099.986

    

Bekostiging

7.069.283

87

7.069.370

Bekostiging onderwijsdeel

3.049.878

‒ 3.913

3.045.965

Bekostiging onderzoeksdeel

2.843.361

0

2.843.361

Bekostiging ondersteuning geneeskunde onderwijs en onderzoek

802.832

0

802.832

Studievoorschot kwaliteitsafspraken

220.982

0

220.982

Studievoorschotvouchers

0

0

0

Profilering en zwaartepuntvorming

0

0

0

Fonds onderzoek en wetenschap

152.230

4.000

156.230

Subsidies (regelingen)

23.333

‒ 317

23.016

Nuffic

10.755

0

10.755

Studiekeuze123

4.354

0

4.354

Vluchteling Studenten UAF

2.751

0

2.751

Studentenwelzijn (Ecio)

981

0

981

Interstedelijk Studentenoverleg (ISO)

321

0

321

Landelijke Studenten Vakbond (LSVb)

279

0

279

Open en online onderwijs

483

0

483

Zelftesten

0

0

0

Overige subsidies

3.409

‒ 317

3.092

Opdrachten

5.180

‒ 747

4.433

Opdrachten

4.260

42

4.302

Zelftesten

920

‒ 789

131

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

3.167

0

3.167

Europees Universitair Instituut Florence (EUI)

2.036

0

2.036

United Nations University (UNU)

1.131

0

1.131

Ontvangsten

531

3.819

4.350

Tabel 15 Uitsplitsing verplichtingen
 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

7.515.981

368.523

7.884.504

waarvan garantieverplichtingen

69.726

132.500

202.226

waarvan overige verplichtingen

7.446.255

236.023

7.682.278

In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2023» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2023» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting

Verplichtingen

Uitgaven

Toelichting per instrument:

Bekostiging

Subsidies

Opdrachten

Licence