Base description which applies to whole site

3.6 Beleidsartikel 8. Internationaal beleid

Tabel 16 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 8 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

23.002

214

23.216

    

Uitgaven

22.573

‒ 1.054

21.519

    

Subsidies (regelingen)

8.608

‒ 323

8.285

Stichting Ons Erfdeel

185

0

185

Stichting Nuffic

1.060

‒ 52

1.008

Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training

4.339

0

4.339

Internationalisering onderwijs

1.136

‒ 136

1.000

Duitsland Instituut Amsterdam

896

‒ 28

868

Netherlands house for Education and Research (Neth-ER)

668

0

668

Incidentele HGIS subsidies

157

‒ 157

0

Overige incidentele subsidies

167

50

217

Opdrachten

4.034

74

4.108

Opdrachten

4.034

74

4.108

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

9.451

‒ 805

8.646

Nederlandse Taalunie

7.845

‒ 43

7.802

Stichting Nuffic

0

0

0

Europa College Brugge

34

‒ 4

30

Unesco

57

0

57

OESO CERI

98

‒ 8

90

Fulbright Commission The Netherlands

410

0

410

EU-programma's en activiteiten

22

0

22

Overige bijdragen

985

‒ 750

235

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

480

0

480

Vlaams-Nederlandshuis DeBuren (Hoofdstuk 5 BuZa)

480

0

480

Ontvangsten

99

0

99

In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2023» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2023» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting

Verplichtingen

Uitgaven

Licence