Base description which applies to whole site

2.2 Artikel 2. Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2. Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

36.861

0

36.861

     
 

Uitgaven

36.861

0

36.861

     

2.0

Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer

36.861

0

36.861

 

Institutionele inrichting

24.997

0

24.997

 

Schadeloosstelling

24.997

0

24.997

 

Personele uitgaven

11.864

0

11.864

 

Pensioenen en wachtgelden

11.864

0

11.864

     
 

Ontvangsten

86

0

86

     
Licence