Base description which applies to whole site

2.2 Artikel 2. Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer

Op dit artikel is in 2023 circa € 4,2 mln. meer verplicht dan begroot. Daarnaast zijn de uitgaven circa € 2,0 mln. hoger uitgevallen.

Toelichting

Er is sprake van een overschrijding op het verplichtingenbudget (€ 1,4 mln.) en uitgavenbudget (€ 1,5 mln.) voor de Schadeloosstelling. Dit hangt samen met de betaalde eindheffing voor de werkkostenregeling over het jaar 2022. Deze is in 2023 betaald.

Verder is er een overschrijding van het verplichtingenbudget van € 2,8 mln., dit wordt veroorzaakt door het aantal wachtgeldgerechtigden en pensioengerechtigde dat in 2023 hoger was dan begroot. Ook is in 2023 een verplichting aangegaan als voorschot voor pensioenen en wachtgelden voor de maand januari 2024.

De hier bovengenoemde overschrijdingen zijn in de veegbrief in december 2023 (Kammerstukken II, 2023/2024, 36410, nr. 84) gemeld aan de Tweede Kamer.

Licence