Base description which applies to whole site

4.1 Overzicht integratie-uitkeringen

Tabel 3 Integratie-uitkeringen (bedragen x € 1.000)
       

Omschrijving

Uitgaven 2024

Uitgaven 2025

Uitgaven 2026

Uitgaven 2027

Uitgaven 2028

Uitgaven 2029

Voogdij 18+

0

0

0

0

0

0

Beschermd wonen

1.730.992

1.731.665

1.732.370

1.732.370

1.732.370

1.732.370

Participatie

2.070.911

1.939.597

1.873.178

1.806.824

1.741.028

1.675.352

Wijziging betalingsverloop integratie uitkeringen 2023

2

     

Totaal

3.801.905

3.671.262

3.605.548

3.539.194

3.473.398

3.407.722

Licence