Base description which applies to whole site

4.2 Overzicht decentralisatie-uitkeringen

Tabel 4 Decentralisatie-uitkeringen (bedragen x € 1.000)
       

Omschrijving

Uitgaven 2024

Uitgaven 2025

Uitgaven 2026

Uitgaven 2027

Uitgaven 2028

Uitgaven 2029

Aanpak laaggeletterdheid

7.300

     

Aanpak tegen ondermijning

210

     

Beeldende kunst en vormgeving

13.500

13.500

13.500

13.500

13.500

13.500

Begeleiding jongeren naar werk

14.895

     

Behoud sociale voorzieningen Groningen

629

     

Bodembescherming

8.636

8.636

8.636

8.636

8.636

8.636

BRP centralisering inschrijving vergunninghouders

4.731

4.731

4.731

4.731

4.731

4.731

Correctie Waterschapswegen (Knelpunten verdeelproblematiek)

4.047

4.140

4.235

4.332

4.432

4.534

Dakloze EU burgers

7.000

     

Einde lening inburgeringsplichtig

840

     

Ex Ante Impact Analyse NPLV

223

     

Experiment gesloten coffeeshopketen

1.378

     

Extra capaciteit BOA's

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

Faciliteitenbesluit opvangcentra

2.165

     

Gemeentelijke antidiscriminatie voorzieningen

2.500

     

Jeugd

21.700

     

Jeugdhulp aan kinderen in een AZC

5.100

5.100

5.100

5.100

5.100

5.100

Kansen voor alle kinderen

85.000

85.000

85.000

85.000

85.000

85.000

Landelijke beeindigingsregeling veehouderijbedrijven

2.224

     

LHBTI beleid regenboogsteden

1.212

1.212

1.212

   

Maatschappelijke begeleiding

1.373

     

Maatschappelijke opvang

385.057

385.057

385.057

385.057

385.057

385.057

Nationaal Actieplan dakloosheid

55.000

55.000

55.000

55.000

55.000

55.000

Outreachend werken

508

     

Regionale doelgroepspecifieke aanpak

4.784

4.784

4.784

   

RES regio's

8.781

8.781

8.781

8.781

8.781

8.781

Slavernijverleden

958

     

Social Labs

700

     

Uitstapprogramma prostituees

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Uitvoeringskosten omgevingswet

76.034

5.147

    

Vangnetconstructie energietoelage 2023

32.500

     

Veilig wonen

2.415

2.415

2.415

   

Veilige steden

675

675

675

   

Veiligheidshuizen

7.699

7.699

7.699

7.699

7.699

7.699

Verkeersveiligheid

95

95

95

95

95

95

Versterking arbeidsmarktregio's

14.593

14.593

14.593

14.593

14.593

14.593

Versterking dienstverlening gemeenten: personen met verward gedrag

10.000

10.000

10.000

10.000

  

Versterking omgevingsveiligheidsdiensten

3.825

     

Voorschoolse voorziening peuters

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

Vrouwenopvang

230.829

230.843

210.970

210.937

210.937

210.937

VTH-taken

46.700

46.700

46.700

46.700

46.700

46.700

Wet kwaliteitsborging bouw

10.076

10.076

10.000

   

Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2023

270

     
       

Totaal

1.125.162

953.184

928.183

909.161

899.261

899.363

Licence