Base description which applies to whole site

4.3 Artikel 13. Nog onverdeeld

Tabel 26 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Art.

Verplichtingen

0

0

0

2.226

2.226

2.203

1.781

1.452

1.394

1.415

            
 

Uitgaven

0

0

0

2.226

2.226

2.203

1.781

1.452

1.394

1.415

            

13.0

Nog onverdeeld

0

0

0

2.226

2.226

2.203

1.781

1.452

1.394

1.415

 

Nog te verdelen

0

0

0

2.226

2.226

2.203

1.781

1.452

1.394

1.415

 

Prijsbijstelling

0

0

0

2.226

2.226

2.203

1.781

1.452

1.394

1.415

            
 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

            

Toelichting

Nog te verdelen

Prijsbijstelling

Dit betreft de restant van prijsbijstelling tranche 2024 na doorverdeling naar andere artikelen.

Licence