Base description which applies to whole site

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

XVI VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT: UITGAVEN
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

25.879,50

26.354,00

27.615,60

29.151,90

30.411,50

 

Mee- en tegenvallers

      

Rijksbegroting

      

Diversen

‒ 2,5

0

0

0

0

 
 

‒ 2,5

0

0

0

0

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Bijstelling maatschappelijke diensttijd

‒ 25

0

0

0

0

 

Bijstellingen vws-breed

‒ 32,1

‒ 34,1

‒ 32,1

‒ 25,1

‒ 21,1

 

De doorbraakaanpak en de pilots vereenvoudiging jeugdbescherming

15

0

0

0

0

 

Inkoop griepvaccins

25,6

0

0

0

0

 

Inzet prijsbijstelling

‒ 16,4

‒ 15,1

‒ 13,8

‒ 14

‒ 14,5

 

Kasschuif maatschappelijke diensttijd

‒ 45,3

39,2

5,6

0,5

0

 

Kasschuif middelen continuïteit cruciale jeugdzorg

20

0

0

0

0

 

Kasschuif planontwikkelfase stimuleringsregeling wonen en zorg

‒ 20,8

20,8

0

0

0

 

Kasschuif sectorplanplus

‒ 156

‒ 74,3

230,3

0

0

 

Kasschuiven voorjaarsbesluitvorming

‒ 122,4

31

55,2

21,4

14,8

 

Kleinere leefgroepen door passend maken van accommodaties

50

0

0

0

0

 

Korting op beleidsartikelen

‒ 36

‒ 36

‒ 36

‒ 36

‒ 36

 

Pandemische paraatheid

7,8

18

13,2

13

13

 

Personeel en materieel vws

14,8

17,3

17,9

13,7

13,7

 

Pgb 2.0 en beheer

33,5

37,6

13,1

11,8

11,8

 

Tekort flo/vut

11,1

15,7

13,5

12

10,7

 

Tijdelijke uitbreiding (ambulante en klinische) crisiscapaciteit

50

0

0

0

0

 

Diversen

88,8

114,5

53,2

35,7

28,9

 

Zorg

      

Diversen

‒ 2,1

0

0,6

1,6

‒ 0,1

 
 

‒ 139,5

134,6

320,7

34,6

21,2

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Aanschaf anti-lichamen uitgaven (covid-19)

40

0

0

0

0

 

Aanschaf en distributie medische hulpmiddelen (covid-19)

93

0

0

0

0

 

Aanschaf en distributie sneltests (covid-19)

652

0

0

0

0

 

Aanschaf vaccins (covid-19)

‒ 200

425

400

0

0

 

Amateursport en ijsbanen/zwembanen (covid-19)

340

0

0

0

0

 

Arbeidsvoorwaardemiddelen

29

63,5

0

0

0

 

Benodigd budget bonusregeling 2020 in 2021 (covid-19)

64,4

0

0

0

0

 

Beveiliging vaccins (covid-19)

38,7

0

0

0

0

 

Bonus zorgpersoneel (covid-19)

126

0

0

0

0

 

Brede aanpak dak- en thuislozen extra middelen 2021

‒ 45,5

0

0

0

0

 

Desaldering resceu (covid-19)

30

5

2,4

0

0

 

Dienst testen (covid-19)

162,3

750,8

0

0

0

 

Ggd ghor bron en contactonderzoek (covid-19)

260,5

0

0

0

0

 

Ggd ghor (covid-19)

546,3

0

0

0

0

 

Ggd ghor: landelijk serviceloket teststraten (covid-19)

76,7

0

0

0

0

 

Ggd ghor spoor 1 (covid-19)

0

195

0

0

0

 

Ggd meerkosten (covid-19)

671,7

0

0

0

0

 

Ic-bedden en klinische bedden (covid-19)

40,3

134,2

0

0

0

 

Inkoop persoonlijke beschermingsmiddelen lch (covid-19)

71

0

0

0

0

 

Inkoop persoonlijke beschermingsmiddelen vws (covid-19)

60,5

0

0

0

0

 

Kasschuif zonmw onderzoekprogramma (covid-19)

‒ 31,9

16,1

11,5

4,3

0

 

Kosten cibg inzake lch (covid-19)

40,3

0

0

0

0

 

Leveringszekerheid (covid-19)

‒ 46,2

57,6

28,3

0

0

 

Loonbijstelling

65,4

55,7

53,3

52,5

51,3

 

Medische noodvoorraden (resceu) (covid-19)

56,5

0

0

0

0

 

Meerkosten ggd'en spoor 1 (covid-19)

332,8

200,7

0

0

0

 

Meerkosten sociaal domein (covid-19)

141

0

0

0

0

 

Ondersteuning sport-sector (covid-19)

60

0

0

0

0

 

Ophogen budget vaccins (covid-19)

430

0

0

0

0

 

Opleidingen ic-capaciteit (covid-19)

‒ 33,4

‒ 0,2

0

0

0

 

Overloop 2020-2021 (covid-19)

187,2

0

0

0

0

 

Realisatie digitale ondersteuning (covid-19)

32,7

0

0

0

0

 

Rivm programma (covid-19)

54

55

0

0

0

 

Steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl (covid-19)

63

0

0

0

0

 

Testcapaciteit (covid-19)

405,2

0

0

0

0

 

Testen (covid-19)

2.594,20

0

0

0

0

 

Testen via werkgevers (spoor 2) (covid-19)

544,5

0

0

0

0

 

Testen voor toegang: middelen spoor 2a fase 1 (covid-19)

71,4

0

0

0

0

 

Testen voor toegang: middelen spoor 2a fase 2 (covid-19)

151,6

0

0

0

0

 

Testen voor toegang: spoor 2a fase 3b en 3c (covid-19)

216,7

0

0

0

0

 

Testen voor toegang: spoor 2a fase 3d en 3e (covid-19)

200,9

0

0

0

0

 

Testen voor toegang: toegangstesten fase 3a (covid-19)

107,8

0

0

0

0

 

Tijdelijke extra banen ondersteunende functie (covid-19)

80

0

0

0

0

 

Uitbreiding testcapaciteit (covid-19)

264

0

0

0

0

 

Vaccinimplementatie (covid-19)

1.041,40

134

0

0

0

 

Vaccinontwikkeling (covid-19)

335

0

0

0

0

 

Verlengen steun caribisch nederland (covid-19)

33

0

0

0

0

 

Diversen

412,9

216

75,4

54

40,7

 

Zorg

      

Diversen

23,9

7

5

4,7

4,7

 

Niet relevant voor het uitgavenplafond

      

Bikk wlz

62,5

45,4

57,6

49,2

53,3

 

Rijksbijdrage wlz

700

‒ 100

‒ 450

850

500

 

Rijksbijdrage 18-

0

‒ 39,8

14,9

30,5

83,4

 

Zorgtoeslag

‒ 139,2

‒ 258

‒ 63,4

34

251,5

 

Diversen

20,5

27,5

27,5

27,5

27,5

 
 

11.534,60

1.990,50

162,5

1.106,70

1.012,40

 

Extrapolatie

33.138,20

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

11.392,60

2.125,00

483,2

1.141,10

1.033,60

 
       

Stand Miljoenennota 2022 (subtotaal)

37.272,10

28.479,00

28.098,80

30.293,10

31.445,10

33.138,20

Totaal Internationale samenwerking

8,7

5,8

5,1

5,1

5,1

5,1

Stand Miljoenennota 2022

37.280,70

28.484,80

28.103,90

30.298,20

31.450,20

33.143,30

XVI VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

204,7

113,1

113,1

113,1

113,1

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Afrekening spuk

63

15

15

15

15

 

Bijstellingen vws-breed

16,9

17

17

17

17

 

Ramingsbijstelling ontvangsten cak

0

43,2

0

0

0

 

Diversen

4,4

0

0

0

0

 
 

84,3

75,2

32

32

32

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Aanschaf anti-lichamen ontvangsten (covid-19)

30

10

0

0

0

 

Aanschaf remdesivir (covid-19)

33,8

11,3

0

0

0

 

Desaldering resceu (covid-19)

30

5

2,4

0

0

 

Medische noodvoorraden (resceu) (covid-19)

47

0

0

0

0

 

Ontvangsten bevoorschotting lch (covid-19)

165

0

0

0

0

 

Diversen

1,5

‒ 4,4

0

0

0

 
 

307,3

21,9

2,4

0

0

 

Extrapolatie

154,5

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

391,7

97,1

34,4

32

32

 
       

Stand Miljoenennota 2022 (subtotaal)

596,4

210,3

147,5

145,1

145,1

154,5

Totaal Internationale samenwerking

      

Stand Miljoenennota 2022

596,4

210,3

147,5

145,1

145,1

154,5

De verticale toelichting omvat alle mutaties sinds Miljoenennota 2021. Dit is inclusief de elfde incidentele suppletoire begrotingen van VWS in 2021.

Uitgaven

Mee- en tegenvallers

Diversen

Dit betreft een klein deel van de dekking voor de middelen voor jeugd in coronatijd. Het kabinet heeft in totaal 58,5 miljoen euro vrijgemaakt ter ondersteuning van jongeren in coronatijd om de dialoog met jongeren te starten, activiteiten te organiseren, voor jongerenwerk en om extra aandacht te geven aan de mentale weerbaarheid van jongeren.

Beleidsmatige mutaties

Bijstelling maatschappelijke diensttijd

Een deel van het budget voor de maatschappelijke diensttijd wordt niet uitgegeven dit jaar, onder andere doordat vanwege Covid-19 niet zoveel trajecten konden starten als voorzien.

Bijstellingen VWS-breed

Het ministerie van VWS voert diverse ramingsbijstellingen door, waaronder een bijstelling op de subsidieregeling veelbelovende zorg en een incidentele bijstelling op de subsidie onverzekerde (verwarde) personen.

De doorbraakaanpak en de pilots vereenvoudiging jeugdbescherming

Het Rijk stelt in totaal 613 miljoen euro in 2021 beschikbaar voor acute problematiek in de jeugdzorg. 493 miljoen euro is beschikbaar gesteld via het Gemeentefonds, de resterende 120 miljoen euro vanaf de VWS- begroting. Van dit bedrag is:

 • 1. 50 miljoen euro voor het passend maken van accommodaties om de leefomstandigheden van kwetsbare jeugdigen te verbeteren;

 • 2. 50 miljoen euro voor de tijdelijke uitbreiding van de (ambulante en klinische) crisiscapaciteit jeugd-GGZ, zodat aan de grote zorgvraag mede als gevolg van corona tegemoet gekomen wordt;

 • 3. 15 miljoen euro voor de verbreding en regionale uitrol van de doorbraak- aanpak en pilots vereenvoudiging Jeugdbescherming;

 • 4. 5 miljoen euro voor het ombouwen van gesloten instellingen om separate diensten gezamenlijk aan te kunnen bieden (deze mutatie valt in de post ‘Diversen’).

Inkoop griepvaccins

Het ministerie van VWS heeft om een tekort te voorkomen voor 25,6 miljoen euro extra griepvaccins ingekocht voor het griepseizoen 2021/2022. De verwachting is dat ook in 2021 de opkomst voor het griepvaccin hoger is dan in voorgaande jaren.

Inzet prijsbijstelling

De prijsbijstelling is ingezet om de problematiek op de begroting van het ministerie van VWS te dekken.

Kasschuif maatschappelijke diensttijd

In verband met het kasritme van de subsidie voor maatschappelijke diensttijd vinden de kasuitgaven (trajecten gestart in 2021) deels plaats in 2022. Derhalve is een schuif nodig van deze middelen.

Kasschuif middelen continuïteit cruciale jeugdzorg

In het voorjaar van 2019 is afgesproken om 20 miljoen euro bij de Jeugd­ autoriteit te positioneren voor de periode 2019-2021. Hierdoor bestaat de mogelijkheid om tijdelijke liquiditeitssteun aan jeugdzorgaanbieders toe te kennen, als de zorgcontinuïteit in gevaar komt. Deze afspraak was onderdeel van de totaaldeal die in het voorjaar van 2019 is gemaakt met de VNG. In 2019 en 2020 bleken deze middelen niet benodigd. Middels een kasschuif blijven deze middelen ook voor 2021 beschikbaar zoals is afgesproken.

Kasschuif planontwikkelfase stimuleringsregeling wonen en zorg

De middelen voor de plan- en ontwikkelfase van de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg worden middels deze kasschuif in het juiste kasritme gezet.

Kasschuif sectorplanplus

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie die beschikbaar is in de periode 2017-2022. Regionale werkgeversorganisaties die aangesloten zijn bij RegioPlus kunnen aanspraak maken op deze subsidie. Door middel van deze kasschuif worden de middelen in het juiste kasritme gezet, zodat dit aansluit bij de liquiditeitsbehoefte van individuele zorginstellingen waarvoor RegioPlus de aanvragen en verantwoording verzorgt.

Kasschuiven voorjaarsbesluitvorming

Op de VWS-begroting zijn meerdere kasschuiven ingepast. Zo vindt een herschikking plaats bij de (subsidieregeling) wijkverpleging. Ook zijn middelen voor de inhaalcampagne HPV-vaccinatie naar achteren geschoven. Verder zijn kasschuiven voor Pallas, Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional (VIPP) Farmacie, amendement 50+ Mantelzorg/dementie, Collectieve Erkenning Indisch- Molukse Gemeenschap en voor de subsidieregeling OnlinePatiëntinzage in de Eerstelijns Zorg (OPEN) ingepast.

Kleinere leefgroepen door passend maken van accommodaties

Het Rijk stelt in totaal 613 miljoen euro in 2021 beschikbaar voor acute problematiek in de jeugdzorg. 493 miljoen euro is beschikbaar gesteld via het Gemeentefonds, de resterende 120 miljoen euro vanaf de VWS- begroting. Van dit bedrag is:

 • 1. 50 miljoen euro voor het passend maken van accommodaties om de leefomstandigheden van kwetsbare jeugdigen te verbeteren;

 • 2. 50 miljoen euro voor de tijdelijke uitbreiding van de (ambulante en klinische) crisiscapaciteit jeugd-GGZ, zodat aan de grote zorgvraag mede als gevolg van corona tegemoet gekomen wordt;

 • 3. 15 miljoen euro voor de verbreding en regionale uitrol van de doorbraak- aanpak en pilots vereenvoudiging Jeugdbescherming;

 • 4. 5 miljoen euro voor het ombouwen van gesloten instellingen om separate diensten gezamenlijk aan te kunnen bieden (deze mutatie valt in de post ‘Diversen’).

Korting op beleidsartikelen

Ter dekking van problematiek op de VWS-begroting is, vooruitlopend op de jaarlijkse onderuitputting, reeds een korting verwerkt op diverse beleidsartikelen.

Pandemische paraatheid

Dit betreft de voorbereidings- en onderzoekskosten voor de (herstel)opgaven en transitie naar de versterking van pandemische paraatheid. Dit betreft middelen voor pandemische paraatheid volksgezondheid, zorgreservisten, leveringszekerheid en versterken langdurige zorg.

Personeel en materieel VWS

Binnen verschillende directies van het kerndepartement heeft het ministerie van VWS personele en materiële uitbreiding getroffen of aanvullend budget beschikbaar gesteld om doelstellingen van het ministerie van VWS te realiseren.

PGB 2.0 en beheer

Deze post bestaat uit meerdere onderdelen die samenhangen met de implementatie van PGB 2.0 en het structureel beheer hiervan. De kosten voor implementatie PGB 2.0 zijn hoger dan geraamd. Het merendeel van de extra middelen voor 2021 en 2022 betreft de (door)ontwikkelingskosten van PGB 2.0. Het resterende deel van de middelen voor 2021 en 2022 betreft subsidies voor gemeenten en zorgverleners ten behoeve van de implementatie van PGB 2.0 en tijdelijke extra inzet voor de doorontwikkeling en implementatie van PGB 2.0. Voor het structureel beheer komen middelen beschikbaar vanaf 2023 voor de eigen regie-organisatie en voor opdrachten aan uitvoerders van het structureel beheer.

Tekort FLO/VUT

Bij de afschaffing van de regelingen rond Functioneel Leeftijdsontslag/ Vervoegde Uittreding (FLO/VUT) zijn afspraken gemaakt over de vergoeding van het overgangsrecht ouderenregelingen voor de verschillende ambulancediensten. De beschikbare middelen bij het ministerie van VWS zijn niet toereikend, waardoor het budget structureel met 10,6 miljoen euro is verhoogd. 

Tijdelijke uitbreiding (ambulante en klinische) crisiscapaciteit

Het Rijk stelt in totaal 613 miljoen euro in 2021 beschikbaar voor acute problematiek in de jeugdzorg. 493 miljoen euro is beschikbaar gesteld via het Gemeentefonds, de resterende 120 miljoen euro vanaf de VWS- begroting. Van dit bedrag is:

 • 1. 50 miljoen euro voor het passend maken van accommodaties om de leefomstandigheden van kwetsbare jeugdigen te verbeteren;

 • 2. 50 miljoen euro voor de tijdelijke uitbreiding van de (ambulante en klinische) crisiscapaciteit jeugd-GGZ, zodat aan de grotezorgvraag mede als gevolg van corona tegemoet gekomen wordt;

 • 3. 15 miljoeneuro voor de verbreding en regionale uitrolvan de doorbraak- aanpak en pilots vereenvoudiging Jeugdbescherming;

 • 4. 5 miljoen euro voor het ombouwen van gesloten instellingen om separate diensten gezamenlijk aan te kunnen bieden (deze mutatie valt in de post ‘Diversen’).

Diversen

Er worden onder meer middelen beschikbaar gesteld voor de herfinanciering Basis Essentiële Infrastructuur (BEI) RIVM (13,6 miljoen euro structureel vanaf2022), stimuleringsregeling wonen en zorg (14,3 miljoen euro), de regeling onverzekerbare vreemdelingen (12,3 miljoen euro in 2021), Programma toegang voor Toegangs Verleningsservice (TVS) (8 miljoen euro in 2021 en 7,5 miljoen euro in 2022). TVS faciliteert de digitale dienstverlening voor de identificatie en authenticatie van patiënten. Verder is er een tegenvaller bij Centraal Administratie Kantoor (CAK) van 6,4 miljoen euro, 5 miljoen euro voor informatiehuishouding VWS, aanvulling regeling kunstmatige inseminatie met donorsemen (KID) (3,5 miljoen euro structureel), centrum indicatiestelling zorg (CIZ) jeugdigen onder de 18 jaar (3,5 miljoen euro in 2021 en 3,9 miljoen euro in 2022), hogere kosten implementatie Romero (ICT) (2,8 miljoen euro in 2021) en voor de herziening subsidie stichting nationaal programma grieppreventie (SNPG) 2020/2021 (4,3 miljoen euro in 2021). Tenslotte is 5 miljoen euro voor het ombouwen van gesloten instellingen opgenomen (onderdeel van de incidentele jeugdmiddelen).

Technische mutaties

Aanschaf anti-lichamen uitgaven (covid-19)

De uitgaven aan de inkoop van maximaal 20.000 behandelingen bedragen circa 40 miljoen euro. De overheid financiert de aankoop van deze behandelingen. De aankoopverplichtingen gaan pas in na noodtoelating of markt­ toelating. De overheid draagt het financiële risico in het geval dat de behandeling uiteindelijk in de praktijk niet ingezet wordt door artsen. Als het wel wordt ingezet dan zijn de kosten voor de zorgverzekeraars. Hiervoor worden 30 miljoen euro ontvangsten geraamd in 2021 en 10 miljoen euro in 2022.

Aanschaf en distributie medische hulpmiddelen (covid-19)

Het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) ontvangt in 2021 aanvullende bevoorschotting van 93 miljoen euro om voldoende medische beschermingsmiddelen aan te schaffenen te distribueren. Deze raming is gebaseerd op bestellingen voor de periode tot en met juni 2021.

Aanschaf en distributie sneltests (covid-19)

Het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) ontvangt in 2021 additionele bevoorschotting vanuit VWS om voldoende (snel)testen aan te schaffen en te distribueren. Het betreft voor 2021 een bedrag van 652 miljoen euro voor (snel)testen. Deze raming is gebaseerd op bestellingen voor de periode tot en met juni 2021.

Aanschaf vaccins (covid-19)

De raming voor de aankoop van vaccins is geactualiseerd in de zevende incidentele suppletoire begroting. Daarin zijn de aanvullende afspraken verwerkt zoals die zijn gemaakt via de Europese Unie met producenten van vaccins en waarover uw Kamer is geïnformeerd (Kamerstukken II, 2020/2021, 25295 nr. 1179 en 2595 nr. 1183). Deze afspraken sluiten aan bij de vaccinbehoefte. Tevens is, in overeenstemming met de verwachte leveringen,het kasritme hierop aangepast voor de jaren 2021, 2022 en 2023. Tot deze incidentele suppletoire begroting waren alleen kasmiddelen 2020 beschikbaar, terwijl leveringen ook in de komende jaren zullen plaatsvinden en dan tot betaling leiden. Met deze 625 miljoen euro kan aan de aangegane verplichtingen worden voldaan en is in de afronding van bedragen en mogelijke behoefte in de latere jaren enige ruimte meegenomen voor eventuele afspraken volgend uit nieuwe onderhandelingen.

Amateursport en ijsbanen/zwembanen (covid-19)

Het steunpakket voor amateursportverenigingen (TASO) is voortgezet in het eerste half jaar van 2021. Hiervoor is 91,4 miljoen euro beschikbaar. Tevens is het steunpakket voor verhuurders van sportaccommodaties (TVS) doorgetrokken in het eerste half jaar van 2021 (28,8 miljoen euro). Ook is het steunpakket voor verhuurders van sportaccommodaties verlengd in het eerste half jaar van 2021 (39,8 miljoen euro). Tot slot is de steun­ maatregel voor zwembaden en ijsbanen gecontinueerd in 2021 (80 miljoen euro).

Arbeidsvoorwaardemiddelen

Op de aanvullende post bij het ministerie van Financiën stond 92,5 miljoen euro gereserveerd voor arbeidsvoorwaarden in de zorg. Deze middelen betreffen het VWS-deel van de in 2021 vrijvallende 200 miljoen euro ter compensatie van het afschaffen van de doorsneesystematiek in de pensioendeal (de pensioendeal gaat een jaar later in, waardoor de middelen incidenteel vrijvallen in 2021). Middels een kasschuif wordt de € 92,5 miljoen euro verdeeld (29 miljoen euro in 2021 en 63,5 miljoen euro in 2022), en overgeheveld naar de VWS-begroting. VWS zet deze middelen in om stageproblematiek in de zorg aan te pakken en ter financiering van extra coronabanen in de zorg.

Benodigd budget bonusregeling 2020 in 2021 (covid-19)

Alle aanvragen voor de subsidieregeling bonus zorgprofessionals in 2020 zijn behandeld en - indien voldaan aan de voorwaarden - uitbetaald. Een beperkt deel (5%) is in januari 2021 afgehandeld en belast daarmee de uitgaven in 2021.

Beveiliging vaccins (covid-19)

Er zijn middelen beschikbaar gesteld om de opslag en distributie van vaccins te beveiligen (38,7 miljoen euro).

Bonus zorgpersoneel (covid-19)

De zorgbonus 2020 (een netto-uitkering van 1.000 euro) is ook voor zorgverleners van pgb-budgethouders beschikbaar gesteld. De uitvoering van deze specifieke regeling is geraamd op 126 miljoen euro in 2021. De met deze regeling geraamde kosten zijn naar 2021 verschoven vanuit de in 2020 beschikbaar gestelde 1,44 miljard euro.

Brede aanpak dak- en thuislozen extra middelen 2021

In het kader van de brede aanpak van dak- en thuisloosheid zijn voor 2021 extra middelen toegekend aan 21 centrum- en regiogemeenten. Deze middelen zijn verwerkt in het Gemeentefonds.

Desaldering rescEU (covid-19)

Op 19 maart 2020 heeft de Europese Commissie een gemeenschappelijke strategische capaciteit opgezet (een zogenaamde rescEU-voorraad) van medische apparatuur en middelen. Door de Europese Unie wordt subsidie gegeven voor het Nederlandse aandeel in strategische voorraden. Deze desaldering maakt het mogelijk hiervoor uitgaven te doen. Bij desalderingen stijgen zowel de niet-belastingontvangsten als de uitgaven met eenzelfde bedrag, waardoor de netto uitgaven dus niet stijgen.

Dienst testen (covid-19)

De middelen 2021 bestaan uit de verwachte verschuldigde BTW op de eerder begrote inkoop van testen in Q4 (gezien de afschaffing van het nultarief in Q4). De middelen 2021 zijn tevens gecorrigeerd voor een dubbeltelling in eerder toegekende middelen. De middelen 2022 zijn voor aankoop van testen en labcapaciteit in spoor 1 (GGD’en) voor begin 2022, en personele middelen voor de Dienst Testen.

Ggd ghor bron en contactonderzoek (covid-19)

De Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD’en) en Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties in de Regio (GHOR) ontvangen middelen voor bron- en contactonderzoek ter bestrijding van het coronavirus. Deze middelen zijn toegevoegd bij de vierde incidentele suppletoire begroting (143,8 miljoen euro) en bij de zesde incidentele suppletoire begroting (116,7 miljoen euro).

Ggd ghor (covid-19)

In de negende incidentele suppletoire begroting zijn middelen beschikbaar gesteld voor de GGD-GHOR in 2021. Het gaat onder andere om de kosten om het klant- en contactcentrum operationeel te houden en bron- en contactonderzoek en kosten die horen bij het inplannen van vaccinaties.

Ggd ghor: landelijk serviceloket teststraten (covid-19)

Met het inrichten van een landelijk serviceloket teststraten kan de testcapa­ citeit vanuit de GGD’en ondersteund worden en is het mogelijk gemaakt om mobile test units in te blijven zetten (76,7 miljoeneuro).

Ggd ghor spoor 1 (covid-19)

Dit betreft budget om uitvoering te geven aan het corona-beleid van testen en traceren via de GGD-GHOR. Dit is bijvoorbeeld het testen bij klachten en het maken van afspraken daarvoor, bron- en contactonderzoek en de benodigde ICT programma’s tot begin 2022. Dit is beschikbaar gesteld in de elfde incidentele suppletoire begroting van VWS.

Ggd meerkosten (covid-19)

De GGD’en maken meerkosten voor o.a. het opzetten van teststraten en bemensing hiervan, bron- en contactonderzoek en het vaccineren. In de achtste incidentele suppletoire begroting van VWS is hiervoor 671,7 miljoen euro beschikbaar gesteld.

IC-bedden en klinische bedden (covid-19)

Op basis van het opschalingplan van het Landelijk Netwerk Acute Zorg zijn middelen gereserveerd in 2021 en 2022 voor de opschaling van ic-bedden en klinische bedden. Deze mutatie betreft de bijstelling van het budget (40 miljoen euro in 2021 en 134 miljoen euro in 2022) ten opzichte van het eerder beschikbaar gestelde budget (94 miljoen euro in 2021). In totaal is daarmee 134 miljoen euro beschikbaar in beide jaren voor de opschaling van ic-bedden en klinische bedden (exclusief opleidingen, dit budget van 39,6 miljoen euro is separaat geregeld).

Inkoop persoonlijke beschermingsmiddelen LCH (covid-19)

Voor de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen door het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) is in 2021 een aanvullend incidenteel budget van 71 miljoen euro nodig. Met de verkregen voorschotten kan het LCH onder meer de additionele inkoop van FFP2-maskers, de afwikkeling van inkooporders uit 2020 en inkopen vanuit ProductieNL voortzetten.

Inkoop persoonlijke beschermingsmiddelen VWS (covid-19)

Een aanvullend budget van 60,5 miljoen euro is nodig om aan de betalingsverplichting te kunnen voldoen van de eerdere inkoop van medische mondmaskers door het ministerie van VWS. Het gaat hierbij om overlopende verplichtingen uit 2020, die tot betaling en levering leiden in 2021.

Kasschuif ZonMw onderzoekprogramma (covid-19)

Voor de ZonMw-onderzoeken naar de verbetering van de preventieve/profylactische behandeling ter voorkoming van COVID-19, de therapeutische behandeling van COVID-19 patiënten, en vaccins is 31,9 miljoen euro herverdeeld over de aankomende jaren.

Kosten CIBG inzake LCH (covid-19)

Dit betreft de kosten voor het projectbureau LCH binnen het CIBG en de transportkosten en facilitaire kosten van het landelijk consortium hulpmiddelen (LCH).

Leveringszekerheid (covid-19)

Voor het beheer en afbouw van de noodvoorraad persoonlijke beschermingsmiddelen door het CIBG zijn extra middelen benodigd.

Loonbijstelling

De tranche 2021 van de loonbijstelling is toegevoegd aan de begroting van VWS.

Medische noodvoorraden (rescEU) (covid-19)

De Europese Commissie heeft goedkeuring verleend om als onderdeel van het rescEU-programma een medische noodvoorraad aan te trekken ter waarde van 47 miljoen euro. Daarmee vergoedt de Europese Commissie de kosten voor de aankoop, opslag en het beheer van de medische producten met uitzondering van de bijbehorende belastingen. Deze vergoeding van de Europese Commissie staat geboekt bij de ontvangsten. Aan de uitgavenkant is het bedrag van 47 miljoen euro geboekt en de nationale bijdrage van 9,5 miljoen euro, dat is toegevoegd aan de VWS- begroting om deze kosten te vergoeden. In totaliteit is 56,5 miljoen euro beschikbaar.

Meerkosten ggd'en spoor 1 (covid-19)

Voor de meerkosten voor GGD’en zijn in de elfde incidentele suppletoire begroting van VWS extra middelen beschikbaar gesteld. Het gaat om 332,8 miljoen euro voor het laatste kwartaal van 2021 en 200,7 miljoen euro voor 2022. De middelen voor 2022 zijn benodigd voor het voortzetten van huidig beleid tot begin 2022, namelijk testen bij klachten, het bron- en contactonderzoek en het voortzetten van de huidige vaccinatiestrategie.

Meerkosten sociaal domein (covid-19)

In 2021 is de staande afspraak dat meerkosten die direct voortvloeien uit de coronamaatregelen van het kabinet en het volgen van de RIVM- maatregelen door het Rijk worden vergoed richting gemeenten. Deze post betreft meerkosten vanuit de Jeugdwet en de Wmo 2015. In 2021 worden meerkosten verwacht van 141 miljoen euro. Bij najaarsnota wordt de definitieve compensatie voor de meerkosten in het sociaal domein vastgesteld op basis van een onderzoek. Vervolgens worden de middelen overgeheveld naar het gemeentefonds.

Ondersteuning sportsector (covid-19)

Voor de amateursport is een ondersteuningsregeling getroffen waarbij een deel van de omzet derving is gecompenseerd. Er is besloten om deze regeling ook voor de laatste maanden van 2020 open te stellen. Uitvoering vindt plaats in 2021 (37,8 miljoen euro). Ook kunnen verhuurders van sport­ accommodaties gebruik maken van een regeling om de huursom gecompenseerd te krijgen. Er is besloten om de compensatie voort te zetten met een nieuwe regeling. Uitvoering van deze regeling, die betrekking heeft op 2020,vindt plaats in 2021 (22,2 miljoen euro).

Ophogen budget vaccins (covid-19)

Er zijn aanvullende afspraken gemaakt via de Europese Unie met producenten van vaccins. Met deze 430 miljoen euro kan aan de aangegane verplichtingen en eventuele afspraken volgend uit lopende onderhandelingen worden voldaan.

Opleidingen ic-capaciteit (covid-19)

De kosten van opleidingen die samenhangen met het opschalen van de ic- en klinische bedden in 2021 en 2022 vallen lager uit dan eerder geraamd.

Overloop 2020-2021 (covid-19)

Dit betreft onder meer de vergoeding aan GGD’en voor de meerkosten van 157 miljoen euro voor bron- en contactonderzoek en bemonstering. Deze kosten zijn in 2020 gemaakt, maar betaling heeft in 2021 plaatsgevonden.

Realisatie digitale ondersteuning (covid-19)

Voor het realiseren van digitale oplossingen die kunnen bijdragen aan de bestrijding van het coronavirus worden middelen beschikbaar gesteld. Het budget is onder meer aangewend voor de doorontwikkeling en inbeheername van de CoronaMelder, de realisatie en inbeheername van GGDContact, de voorbereidingen voor de digitale ondersteuning van een testbewijs en de ontwikkeling en inbeheername van de invoerapplicatie Beveiligde Registraties Bijzondere Assets (BRBA).Tevens is gekeken naar inzet van technologie om gegevensuitwisseling tussen GGD Contact (de app) en de GGD mogelijk te maken en op welke wijze evaluatie onderzoeken kunnen worden begeleid.

RIVM programma (covid-19)

Het RIVM ontvangt een aanvullende bijdrage om uitvoering te geven aan hun taken in het kader van de bestrijding van COVID-19 (54 miljoen euro).

Steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl (covid-19)

Het kabinet heeft in 2021 200 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor het steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl in coronatijd. Hiervan loopt 63 miljoen euro via de VWS-begroting, 117 miljoen euro via het Gemeentefonds, 10 miljoen euro via de OCW-begroting, 5 miljoen euro via de SZW-begroting en 5 miljoen euro is gereserveerd voor EZK.

Testcapaciteit (covid-19)

Voor de eerste maanden van 2021 is 405,2 miljoen euro beschikbaar gesteld om de laboratoriumcapaciteit te vergroten op basis van de verwachte testen in deze periode.

Testen (covid-19)

Het grootschalig testenis met deze middelen mogelijk gemaakt (2.594 miljoen euro). Met deze middelen is laboratoriumcapaciteit voor PCR-testanalyses beschikbaar gesteld en is de inkoop van antigeen sneltesten, PCR-afname swaps, ademtesten en andere testenen labdisposables door het Landelijk Consortium Hulpmiddelen mogelijk.

Testen via werkgevers (spoor 2) (covid-19)

Met VNO-NCW is (in het kader van spoor 2) afgesproken dat werkgevers tegemoet worden gekomen in kosten die door hen worden gemaakt voor het afnemen van antigeentesten bij hun werknemers. Met bedrijfsartsen en arbodiensten heeft VWS afgesproken dat zij op aanvraag van de werkgevers sneltesten kunnen uitvoeren. Zij ontvangen op maandelijkse declaratiebasis een vaste vergoeding per test. In totaal is hiervoor een bedrag van 544,5 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Testen voor toegang: middelen spoor 2a fase 1 & 2 (covid-19)

Voor deelname aan onder meer sport- en jeugdactiviteiten, culturele instellingen, evenementen, restaurants en overige horeca- en doorstroomlocatiesis laagdrempelig testen mogelijk gemaakt (223 miljoen euro). Dit betreft fase 1 en 2 van spoor 2a.

Testen voor toegang: spoor 2a fase 3b en 3c (covid-19)

Voor deelname aan onder meer sport- en jeugdactiviteiten, culturele instellingen, evenementen, restaurants en overige horeca- en doorstroomlocaties is laagdrempelig testen mogelijk gemaakt (216,7 miljoen euro). Het betreft hier fase 3b en 3c van testen spoor 2a.

Testen voor toegang: spoor 2a fase 3d en 3e (covid-19)

Voor deelname aan onder meer sport- en jeugdactiviteiten, culturele instellingen, evenementen, restaurants en overige horeca- en doorstroomlocaties is laagdrempelig testen mogelijk gemaakt (118,4 miljoen euro). Dit betreft de maand september in spoor 2a. In de elfde incidentele suppletoire begroting van VWS is dit budget opgehoogd (82,5 miljoen euro), omdat laagdrempelig testen wordt doorgezet in oktober.

Testen voor toegang: toegangstesten fase 3a (covid-19)

Voor deelname aan onder meer sport- en jeugdactiviteiten, culturele instellingen, evenementen, restaurants en overige horeca- en doorstroomlocatiesis laagdrempelig testen mogelijk gemaakt. In fase 3a is de capaciteit opgeschaald (107,8 miljoen euro).

Tijdelijke extra banen ondersteunende functie (covid-19)

Via een subsidieregeling stelt het kabinet 80 miljoen euro beschikbaar om werkgevers in de zorg in staat te stellen om boven op de bestaande initia­tieven ongeveer 5.000 voltijds fte aan extra tijdelijke banen in ondersteu­nende functies te creëren. In de zorgsector wordt voor de financiering aangesloten bij door de zorgbranche zelfbepaalde ondersteunende functies die ontwikkeld zijn vanuit de Nationale Zorgklas, zoals voor de functies van crisishulp en de functie van gastvrouw/gastheer. De subsidieregeling is zodanig ingericht dat deze dubbele bekostiging voorkomt en een doelmatige uitvoering borgt.

Uitbreiding testcapaciteit (covid-19)

De Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk is in staatgesteld om sneltesten aan te schaffenvia het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) en mensen vervolgens snel te testen. Het gaat om 264 miljoen euro in 2021. Het betreft hier een raming voor de periode tot en met juni 2021.

Vaccinimplementatie (covid-19)

Er zijn additionele middelen beschikbaar gesteld voor de vaccinimplementatie-entvergoedingen. De middelen voor entvergoedingen die het ministerie van VWS uitkeert aan uitvoerders zoals de GGD-GHOR en huisartsen zijn verhoogd met 184,7 miljoen euro bovenop de 714 miljoen euro die VWS heeft ontvangen voor de uitvoerders die zorgdragen voor de vaccinimplementatie. Ook zijn middelen beschikbaar gesteld voor onderzoeken naar de effectiviteit van vaccins en aanschaf van spuiten en naalden (59,2 miljoen euro). Tot slot ontving het RIVM middelen voor de vaccinimplementatie (totaal 103 miljoen euro, waarvan 19,5 miljoen onder de post Diversen valt). Voor de vaccinimplementatie zijn in de elfde incidentele suppletoire begroting van VWS extra middelen beschikbaar gesteld (134 miljoen euro in 2022). Het betreft middelen voor het voortzetten van het huidige vaccinatiebeleid. De kosten van een eventuele derde prik zijn hierin nog niet meegenomen, maar deze zijn gereserveerd op de Aanvullende Post van het ministerie van Financiën.

Vaccinontwikkeling (covid-19)

De reeds beschikbaar gestelde 700 miljoen euro voor de vaccinontwikkeling komt grotendeels in 2021 tot besteding. Daarom is in de vierde incidentele suppletoire begroting 335 miljoeneuro van 2020 naar 2021 doorgeschoven. Het budget wordt benut om de financiële verplichtingen na te komen die voortvloeien uit de door de EU afgesloten overeenkomsten. Het kan gaan om zowel de aanschaf- als productie en ontwikkelkosten.

Verlengen steun Caribisch Nederland (covid-19)

Er is 33 miljoen euro beschikbaar gesteld om zorg in verband met COVID-19 te kunnen verlenen in het Caribisch deel van Nederland.

Diversen – Rijksbegroting

De post diversen op de Rijksbegroting (386,7 miljoeneuro) is onder andere opgebouwd uit de aanschaf remdesivir (11,3 miljoen euro), Beheer- en ontwikkelingskosten Landelijk Consortium Hulpmiddelen (8,5 miljoen euro), extrakosten ic-opschaling (17 miljoen euro in 2021),GGD GHOR voor corona divers (12,4 miljoen euro), corona unit (20,7 miljoen euro) en het GGD klant contactcenter (9 miljoeneuro). Ook zijn middelen toegevoegd voor de landelijke functies opvang (7,7, miljoen euro), ondersteuning defensie bij teststraten en vaccineren (7 miljoen euro), het overboeken van coronabudget vanaf plafond Zorg (12,9 miljoen euro), personeelsbudget dienst testen(14,1 miljoen euro), rioolsurveillance programma (15 miljoen euro in 2021 en 2022), tekort SectorplanPlus (14 miljoen euro) en uitvoeringskosten bonus zorgpersoneel (10 miljoen euro). De aankoop van spuiten en naalden (8,6 miljoen euro), brede inzet voor zelftesten (20 miljoen euro), Covid-zorg voor Caribisch Nederland (27,4 miljoen euro), verhoging van het budget aan RIVM voor vaccinimplementatie (19,5 miljoen euro) en 28,5 miljoen euro voor het realiseren van digitale oplossingen die kunnen bijdragen aan de bestrijding van het Coronavirus. Tenslotte is hier de desaldering van een specifieke uitkering sport (8 miljoeneuro) opgenomen. Bij een desaldering worden de uitgaven en ontvangsten met eenzelfde bedrag verhoogd.

Diversen - Zorg

De post diversen op het plafond Zorg is opgebouwd uit het overboeken van coronabudget naar plafond Rijksbegroting (-12,9 miljoen euro) in 2021, 29,9 miljoen euro voor de PGB niet-geleverde zorg en de loon- en prijsbijstelling.

Niet relevant voor het uitgavenplafond

Rijksbijdrage 18-, Bijdrage Kosten korting (BIKK) Wlz, Rijksbijdrage Wlz, Zorgtoeslag

De ramingen van de Rijksbijdrage 18-, BIKK Wlz, Rijksbijdrage Wlz en de Zorgtoeslag zijn aangepast op basis van de MEV-raming van het CPB.

Diversen

De diversenpost bestaat uit 7 miljoen euro hogere uitgaven aan de zorgtoeslag, in verband met het kwijtschelden van schulden van gedupeerde ouders en een structurele ophoging van het budget tegemoetkoming specifieke zorgkosten (13,5 miljoen euro). 

Niet-belastingontvangsten

Beleidsmatige mutaties

Afrekening SPUK

De SPUK Stimulering Sport uit 2019 is definitief vastgesteld. In 2021 zijn de terugontvangsten hiervan 63 miljoen euro. Verder is vanaf 2022 een structurele ramingsbijstelling van 15 miljoen euro op de ontvangsten verwerkt. De regeling blijft van kracht met behoud van evaluatie van de uitkeringsvorm na drie vaststellingsjaren.

Bijstellingen VWS-breed

Het ministerie van VWS voert diverse ramingsbijstellingen door op ontvangsten (17 miljoen euro structureel).

Ramingsbijstelling ontvangsten CAK

Dit betreft een extra ontvangst van het CAK als gevolg van het vervallen van een tussenrekening van het CJIB waarop ontvangsten in het kader van de regelingen wanbetalers en onverzekerden voorlopig geparkeerd zijn.

Diversen

Dit betreft de afroming van het overschot op het eigenvermogen van CIBG (2,2 miljoen euro) en betreft een terugontvangst van het CIBG n.a.v. de eindafrekening dienstverleningsovereenkomst (DVO) 2019 (2,2 miljoen euro).

Technische mutaties

Aanschaf anti-lichamen ontvangsten (covid-19)

De uitgaven aan de inkoop van maximaal 20.000 behandelingen bedragen circa 40 miljoen euro. De overheid financiert de aankoop van deze behandelingen. De aankoopverplichtingen gaan pas in na noodtoelating of markt­ toelating. De overheid draagt het financiële risico in het geval dat de behandeling uiteindelijk in de praktijk niet ingezet wordt door artsen. Als het wel wordt ingezet dan zijn de kosten voor de zorgverzekeraars. Hiervoor is 30 miljoen euro aan ontvangsten geraamd in 2021 en 10 miljoen euro in 2022.

Aanschaf remdesivir (covid-19)

Er is in 2021 11,3 miljoen euro beschikbaar gesteld aan het RIVM voor de aanschaf van het medicijn Remdesivir. Het middel remt de aanmaak van nieuwe virusdeeltjes in het lichaam en wordt ingezet bij corona patiënten. Het RIVM schaft de medicijnen aan en ziekenhuizen kunnen het vervolgens afnemen. Voor de verkoop van de medicijnen worden ook ontvangsten geboekt in 2021 (33,8 miljoen euro) en 2022 (11,3 miljoen euro).

Desaldering rescEU (covid-19)

Op 19 maart 2020 heeft de Europese Commissie een gemeenschappelijke strategische capaciteit opgezet (een zogenaamde rescEU-voorraad) van medische apparatuur en middelen. Door de Europese Unie wordt subsidie gegeven voor het Nederlandse aandeel in strategische voorraden. Deze desaldering maakt het mogelijk hiervoor uitgaven te doen. Bij desalderingen stijgen zowel de niet-belastingontvangsten als de uitgaven met eenzelfde bedrag, waardoor de netto uitgaven dus niet stijgen.

Medische noodvoorraden (rescEU) (covid-19)

Nederland ontvangt in 2021 een bijdrage van 47 miljoen euro van de Europese Commissie voor een medische noodvoorraad. Daarmee vergoedt de Europese Commissie de kosten voor de aankoop,opslag en het beheer van de medische producten.

Ontvangsten bevoorschotting LCH (covid-19)

Er wordt in de bevoorschotting en afrekening met het LandelijkConsortium Hulpmiddelen (LCH) rekening gehouden met de verkoop opbrengsten van de(sneltesten) aan de Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk. In totaal is in 2021 165 miljoeneuro geraamd.

Diversen

Deze post is onder andere opgebouwd uit de desaldering van een specifieke uitkering sport (8 miljoen euro). Bij een desaldering worden de uitgaven en ontvangsten met eenzelfde bedrag verhoogd.

Licence