Base description which applies to whole site

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

VIII ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP: UITGAVEN
 

2020

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

44.561,1

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Meevaller artikel 11 uitgaven r

‒ 25,0

Diversen

‒ 57,9

 

‒ 82,9

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

‒ 19,1

 

‒ 19,1

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

102,1

Niet relevant voor het uitgavenplafond

 

Meevaller artikel 11 uitgaven nr

‒ 160,0

Diversen

45,0

 

‒ 12,9

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

‒ 114,8

  

Stand Najaarsnota 2020 (subtotaal)

44.446,3

Totaal Internationale samenwerking

63,3

Stand Najaarsnota 2020

44.509,6

VIII ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2020

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

1.404,6

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Diversen

16,4

 

16,4

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

15,6

Niet relevant voor het uitgavenplafond

 

Meevaller artikel 11 ontvangsten nr

75,0

 

90,6

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

107,0

  

Stand Najaarsnota 2020 (subtotaal)

1.511,7

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2020

1.511,7

Uitgaven

Mee-en tegenvallers

Meevaller artikel 11 uitgaven r

Er is vanwege diverse oorzaken een meevaller op het artikel studiefinanciering. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij naar de Memorie van Toelichting bij artikel 11 in de 2e suppletoire begroting.

Diversen

Deze post bestaat uit diverse mee- en tegenvallers die onder de ondergrens vallen.

Beleidsmatige mutaties

Diversen

Deze post bestaat uit diverse beleidsmatige mutaties die onder de ondergrens vallen.

Technische mutaties

Diversen

Deze post bestaat uit diverse beleidsmatige mutaties die onder de ondergrens vallen.

Meevaller artikel 11 uitgaven nr

Er is vanwege diverse oorzaken een meevaller op het artikel studiefinanciering. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij naar de Memorie van Toelichting bij artikel 11 in de 2e suppletoire begroting.

Diversen

Deze post bestaat uit diverse mutaties die onder de ondergrens vallen.

Niet-belastingontvangsten

Mee-en tegenvallers

Diversen

Deze post bestaat uit diverse mee- en tegenvallers die onder de ondergrens vallen.

Technische mutaties

Meevaller artikel 11 ontvangsten nr

Er is vanwege diverse oorzaken een meevaller op het artikel studiefinanciering. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij naar de Memorie van Toelichting bij artikel 11 in de 2e suppletoire begroting.

Licence