Base description which applies to whole site

BES-fonds

BES-FONDS: UITGAVEN
 

2020

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

55,0

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

0,9

 

0,9

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

0,9

  

Stand Najaarsnota 2020 (subtotaal)

55,9

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2020

55,9

BES-FONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2020

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

0,0

  
  

Stand Najaarsnota 2020 (subtotaal)

0,0

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2020

0,0

Uitgaven

Technische mutaties

Diversen

De openbare lichamen maken extra kosten in verband met de coronacrisis, bijvoorbeeld voor repatriëring, reiskosten, overhead, schoonmaakkosten en de aanschaf van beschermingsmiddelen. De openbare lichamen ontvangen in lijn met besluitvorming voor Europees Nederlandse gemeenten hiervoor in 2020 eenmalig een bedrag van 0,9 miljoen euro. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de vrije uitkering in 2020.

Licence