Base description which applies to whole site

Deltafonds

DELTAFONDS: UITGAVEN
 

2020

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

1.068,2

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Saldo 2020 experimenteren cf art iii deltawet

52,1

Diversen

0,1

 

52,2

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

52,2

  

Stand Najaarsnota 2020 (subtotaal)

1.120,3

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2020

1.120,3

DELTAFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2020

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

1.068,2

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

‒ 1,2

 

‒ 1,2

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

‒ 1,2

  

Stand Najaarsnota 2020 (subtotaal)

1.066,9

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Najaarsnota 2020

1.066,9

Uitgaven

Technische mutaties

Saldo 2020 experimenteren cf art iii deltawet

Op het Deltafonds vindt per saldo een overschrijding plaats van 53 miljoen euro. De overschrijding is vrijwel volledig te wijten aan een tegenvaller op het project Afsluitdijk, als gevolg van een probleem rond de Hydraulische Randvoorwaarden. Volgens de reguliere fondssystematiek loopt deze overschrijding mee in het saldo van het Deltafonds.

Diversen

Onder deze post vallen diverse mutaties die zowel overschrijdingen als onderuitputting tonen, die vrijwel volledig tegen elkaar wegstrepen. De grootste overschrijding vindt plaats op het artikel waterveiligheid en speelt voornamelijk bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma (17,1 miljoen euro), o.a. als gevolg van een hogere voorschotbetaling aan Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier voor het project Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam dan was gepland. Hier tegenover staan enkele artikelen met onderuitputting, waaronder 11 miljoen euro op de reserveringen voor steenbestorting, Integraal Rivierenmanagement en Nutriënten en gewassen, en 8 miljoen euro op het artikel investeren in waterkwaliteit omdat de ketenaanpak medicijnresten een langere aanlooptijd kent.

Niet-belastingontvangsten

Technische mutaties

Diversen

Onder deze post vallen verschillende kleinere mutaties, waarvan de grootste samenhangt met lagere ontvangsten op het artikel investeren in waterveiligheid doordat de verwachte ontvangst bij vooroververdediging pas na oplevering van het deel project wordt gedeclareerd (-1,5 miljoen euro).

Licence