Base description which applies to whole site

IIB Overige Hoge Colleges van Staat

UITGAVEN

bedragen in miljoenen euro's

 

2013

2014

2015

2016

2017

Stand Miljoenennota 2013 (excl. IS)

111,9

111,0

106,3

105,8

105,6

Mee- en tegenvallers

         

Rijksbegroting in enge zin

         

Diversen

2,5

1,6

1,6

1,6

1,7

 

2,5

1,6

1,6

1,6

1,7

Beleidsmatige mutaties

         

Rijksbegroting in enge zin

         

Diversen

4,1

2,2

2,7

0,8

– 1,0

 

4,1

2,2

2,7

0,8

– 1,0

Technische mutaties

         

Rijksbegroting in enge zin

         

Diversen

1,4

0,8

1,0

1,0

1,0

 

1,4

0,8

1,0

1,0

1,0

           

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2013

7,9

4,6

5,2

3,4

1,7

Stand Voorjaarsnota 2013 (subtotaal)

119,9

115,6

111,5

109,2

107,3

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Voorjaarsnota 2013

119,9

115,6

111,5

109,2

107,3

NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

bedragen in miljoenen euro's

 

2013

2014

2015

2016

2017

Stand Miljoenennota 2013 (excl. IS)

5,3

5,3

5,3

5,3

5,3

Technische mutaties

         

Rijksbegroting in enge zin

         

Diversen

0,7

0,4

0,4

0,4

0,4

 

0,7

0,4

0,4

0,4

0,4

           

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2013

0,7

0,4

0,4

0,4

0,4

Stand Voorjaarsnota 2013 (subtotaal)

6,0

5,7

5,7

5,7

5,7

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Voorjaarsnota 2013

6,0

5,7

5,7

5,7

5,7

Mee- en tegenvallers mutaties – Diversen

In 2013 en verder is een hoger aantal beroepszaken binnen de vreemdelingenketen voorzien. Hiervoor is extra capaciteit nodig in die jaren. Mutaties op het budget voor het hoger beroep vreemdelingen onderdeel asielzaken, die tot nu toe automatisch generaal verwerkt werden, zullen in de toekomst onder het reguliere (specifieke) regime vallen, gelijk aan de rest van de asielketen.

Beleidsmatige mutaties – Diversen

Onder deze post valt onder andere de maatregel A1 uit het regeerakkoord.

Technische mutaties – Diversen

Onder deze post valt onder andere de uitgekeerde prijsbijstelling tranche 2013.

Licence