Base description which applies to whole site

IIA Staten-Generaal

UITGAVEN

bedragen in miljoenen euro's

 

2013

2014

2015

2016

2017

Stand Miljoenennota 2013 (excl. IS)

135,9

133,9

135,8

135,5

132,5

Beleidsmatige mutaties

         

Rijksbegroting in enge zin

         

Diversen

1,4

0,0

0,0

– 1,1

– 2,3

 

1,4

0,0

0,0

– 1,1

– 2,3

Technische mutaties

         

Rijksbegroting in enge zin

         

Diversen

3,3

3,3

3,3

3,5

3,5

 

3,3

3,3

3,3

3,5

3,5

           

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2013

4,7

3,3

3,3

2,4

1,2

Stand Voorjaarsnota 2013 (subtotaal)

140,6

137,1

139,1

137,8

133,7

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Voorjaarsnota 2013

140,6

137,1

139,1

137,8

133,7

NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

bedragen in miljoenen euro's

 

2013

2014

2015

2016

2017

Stand Miljoenennota 2013 (excl. IS)

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Technische mutaties

         

Rijksbegroting in enge zin

         

Diversen

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

 

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

           

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2013

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

Stand Voorjaarsnota 2013 (subtotaal)

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Voorjaarsnota 2013

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

Beleidmatige mutaties – Diversen

Onder deze post valt onder andere de maatregel A1 uit het regeerakkoord.

Technische uitgavenmutaties – Diversen

Onder deze post valt onder andere de uitgekeerde prijsbijstelling tranche 2013.

Licence