Base description which applies to whole site

XII Infrastructuur en Milieu

UITGAVEN

bedragen in miljoenen euro's

 

2014

2015

2016

2017

2018

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

10.229,8

9.193,8

9.238,9

9.639,7

9.153,5

Beleidsmatige mutaties

         
 

Rijksbegroting in enge zin

         
 

Eindejaarsmarge

29,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Kasschuif if

– 250,0

0,0

150,0

100,0

0,0

 

Diversen

20,1

– 0,5

– 2,5

– 2,5

– 2,5

 

– 200,9

– 0,5

147,5

97,5

– 2,5

Technische mutaties

         
 

Rijksbegroting in enge zin

         
 

Diversen

– 25,7

9,7

10,1

10,0

8,1

 

– 25,7

9,7

10,1

10,0

8,1

           

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

– 226,6

9,2

157,6

107,5

5,6

           

Stand Voorjaarsnota 2014 (subtotaal)

10.003,1

9.203,0

9.396,5

9.747,2

9.159,0

Totaal Internationale samenwerking

24,1

19,7

20,5

18,3

18,3

Stand Voorjaarsnota 2014

10.027,2

9.222,6

9.417,0

9.765,4

9.177,3

NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

bedragen in miljoenen euro's

 

2014

2015

2016

2017

2018

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

261,3

244,0

220,7

213,5

213,5

Beleidsmatige mutaties

         
 

Rijksbegroting in enge zin

         
 

Raming ontvangsten emissiehandel

0,0

0,0

0,0

0,0

– 200,0

 

Diversen

14,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 

14,8

0,0

0,0

0,0

– 200,0

Technische mutaties

         
 

Rijksbegroting in enge zin

         
 

Diversen

5,4

0,4

0,3

0,3

0,3

 

Niet tot een ijklijn behorend

         
 

Nieuwe raming ontvangsten emissiehandel

– 53,0

– 32,0

– 11,0

24,0

24,0

 

Raming ontvangsten emissiehandel

0,0

0,0

0,0

0,0

200,0

 

– 47,6

– 31,6

– 10,7

24,3

224,3

           

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

– 32,8

– 31,7

– 10,7

24,3

24,3

           

Stand Voorjaarsnota 2014 (subtotaal)

228,5

212,4

210,0

237,8

237,8

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Voorjaarsnota 2014

228,5

212,4

210,0

237,8

237,8

Eindejaarsmarge

De eindejaarsmarge van 2013 is toegevoegd aan de begroting 2014 van IenM.

Kasschuif IF

Er is een kasschuif binnen het Infrastructuurfonds van 2014 naar 2016 en 2017 om de schommelingen binnen het budget te egaliseren.

Diversen – beleidsmatige mutaties

Dit betreft het saldo van o.a. de volgende mutaties: de uitgaven voor de internationale uitvoering van de Interreg programma’s, de invulling van de taakstelling voor het topsectorenbeleid uit het Regeerakkoord, een verhoging van de uitgaven ten behoeve van BRIKS-vergunningverlening en meer uitgaven voor het Planbureau voor de Leefomgeving ten behoeve van onderzoek.

Diversen – Technische mutaties

Dit betreft overboekingen van en naar andere departementen, de loon- en prijsbijstelling en de decentralisatie van de Nota Ruimte (het project «IJsselsprong» wordt gedecentraliseerd naar het Provinciefonds).

Raming ontvangsten emissiehandel (beleidsmatige mutaties & technische mutaties)

De ontvangsten uit de emissiehandel in 2018 waren abusievelijk kaderrelevant geboekt, terwijl deze niet- kaderrelevant behoren te zijn. Deze mutatie betreft de technische correctie daarvan.

Diversen – technische mutaties

In verband met het grotere aantal BRIKS- vergunningen dat moet worden verleend is er sprake van hogere ontvangsten van het Ministerie van Defensie voor de kosten van de BRIKS-vergunningen. Daarnaast ontvangt het Planbureau voor de Leefomgeving meer inkomsten voor de uitvoering van onderzoek.

Nieuwe raming ontvangsten emissiehandel

In Europees verband is besloten het aantal te veilen rechten in 2014, 2015 en 2016 met in totaal 900 mln. te beperken en deze in 2019 en 2020 alsnog op de markt te brengen («backloaden»). Het Nederlandse aandeel in de te veilen rechten bedraagt 3,23%. Dit betekent dat ook in Nederland het aantal te veilen rechten zal wijzigen. De mutatie heeft consequenties voor de in de begroting opgenomen ontvangstenreeks (art.19). Met deze mutatie wordt die reeks aangepast.

Licence