Base description which applies to whole site

Aanvullende energiemaatregelen

De hoge energieprijs heeft grote gevolgen voor de inkomenspositie van mensen. De stijgende energierekening leidt tot zorgen en onzekerheid bij veel mensen, die het vaak al zwaar hebben en vrezen de almaar toenemende lasten niet meer te kunnen dragen.

In de kamerbrief 'Aanvullende maatregelen energierekening' van 20 september 2022 paste het kabinet het al aangekondigde pakket aan koopkrachtmaatregelen in de Miljoenennota aan met verschillende energiemaatregelen, waaronder een tijdelijk prijsplafond. 

De nota 'Budgettaire verwerking algemene politieke beschouwingen 2022' van 4 oktober 2022 geeft meer inzicht in de stand van zaken van de uitwerking van de diverse maatregelen, het vervolgproces en de samenhangende budgettaire gevolgen.

Licence