Base description which applies to whole site

Begroting versus Miljoenennotaposter

Deze visualisatie maakt inzichtelijk hoe de totalen uit de Rijksbegroting aansluiten op tabellen uit de Miljoenennota en op de Miljoenennotaposter (Externe link) die de Rijksoverheid publiceert. Deze totalen lopen namelijk uiteen vanwege verschillende doelen. De Rijksbegroting bevat de geraamde ontvangsten en uitgaven van de verschillende begrotingshoofdstukken. De Rijksbegroting bestaat uit een begrotingswet per begrotingshoofdstuk, en is bedoeld om een boekhoudkundig overzicht te geven waar de Staten-Generaal haar budgetrecht op uit kan oefenen. De Miljoenennota geeft de politieke samenvatting van de Rijksbegroting, en de verwachtingen met betrekking tot de Nederlandse economie (bbp), en maakt bijvoorbeeld de vertaling naar de Europese afspraken rond EMU-schuld en -saldo. De poster biedt een samenvatting van de Miljoenennota.
De aansluiting is gemaakt door de onderliggende open-databronnen te verbinden. Voor de Rijksbegroting zijn dat de budgettaire tabellen zoals die in de verschillende begrotingsartikelen staan. De verantwoordelijke departementen leveren deze tabellen aan bij het Ministerie van Financiën, die ze publiceert op rijksbegroting.nl en rijksfinancien.nl. Deze visualisatie bevat niet de premiegefinancierde middelen onder de Rijksbegroting, omdat deze middelen niet in de begrotingswet gewijzigd worden. Voor de miljoenennotaposter is de voornaamste bron RIS-IBOS, het systeem van het Ministerie van Financiën waarin de gegevens rond de Rijksbegroting worden vastgelegd.

Rijksfinancien: Begroting vs Miljoenennota

Licence