Base description which applies to whole site

10. Budgettaire aspecten

In de hierna opgenomen tabel is het totale budgettaire beeld, op transactiebasis, weergegeven van alle maatregelen in het wetsvoorstel Belastingplan 2016 met budgettaire gevolgen.

Tabel 13: Totale budgettaire beeld

Maatregel (lasten)

2015

2016

2017

struc.

Vijfmiljardpakket

       

Intensivering IACK

 

– 301

– 301

– 301

Intensivering arbeidskorting

 

– 2.631

– 2631

– 2631

Verlaging tarief tweede en derde schijf

 

– 2.560

– 2.560

– 2.560

Verlengen schijflengte derde schijf

 

– 838

– 838

– 838

Volledige afbouw algemene heffingskorting

 

2.081

2.081

2.081

Totaal vijfmiljardpakket (lasten)

 

– 4.249

– 4.249

– 4.249

         

Overig

       

Verhoging ouderenkorting

 

– 395

0

0

Mutatie tarief eerste schijf

 

– 40

– 40

– 40

Mutatie tarief tweede en derde schijf

 

80

0

0

Mutatie arbeidskorting

 

67

0

0

Mutatie tarief tweede en derde schijf (zorgpremies)

 

139

429

429

Structureel koppelen einde afbouw AHK en einde 3e schijf

 

0

– 75

– 1040

Mutatie tarief tweede en derde schijf i.v.m. struc. koppelen AHK

 

0

96

1250

Verlengen schijflengte derde schijf

 

0

– 21

– 210

Emigratie ab-houders

 

3

6

65

Integratie RDA in S&O-afdrachtvermindering/ taakstelling

 

– 135

– 150

– 150

Betere aansluiting loonbelasting en inkomstenbelasting (afschaffen uitzonderingsregel)

 

20

20

20

Kinderalimentatieverplichtingen uitsluiten in box 3

– 4

– 4

   

Erfpachtstructuren overdrachtsbelasting

 

20

20

20

Herintroductie vrijstelling kolenbelasting voor opwekking elektriciteit

 

– 189

– 189

– 189

Verhogen energiebelasting (dekking vrijstelling kolenbelasting)

 

189

189

189

Uniform tarief in verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken van € 7,91 per hectoliter

 

30

30

30

Verruiming schenkbelasting ten behoeve van eigenwoning

   

– 90

– 90

Totaal overig

– 4

– 215

225

284

         

Totaal lasten

– 4

– 4.464

– 4.024

– 3.965

Maatregel (uitgaven)

2015

2016

2017

struc.

Uitzondering partnerbegrip bij opvanghuizen

 

– 6

– 6

– 6

Uitstel wijziging tarieven ABB bovenwindse eilanden

 

– 1

   

Wijziging opcenten niet-ingezetenen

 

– 1

– 1

– 1

Totaal uitgaven

– 8

– 7

– 7

Licence