Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

15. EU-aspecten

Ter implementatie van het arrest van het Gerechtshof Den Haag van 27 januari 201740 wordt toegestaan dat voor het verschuldigde bedrag aan BPM bij de ombouw van bestelauto’s tot personenauto de afschrijving wordt bepaald aan de hand van de werkelijke waarde. De bijstelling van de heffing bij de overbrenging van afvalstoffen in de afvalstoffenbelasting leidt ertoe dat deze heffing zowel Europeesrechtelijk houdbaar als handhaafbaar wordt vormgegeven.

Licence