Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

4. Inkomensbeleid

De besluitvorming in augustus van dit jaar heeft geleid tot de volgende fiscale maatregelen op het vlak van het inkomensbeleid: de maximale algemene heffingskorting wordt na indexatie met € 8 verlaagd waardoor deze in 2018 € 2.265 zal bedragen, het hoge bedrag van de ouderenkorting wordt na indexatie met € 115 verhoogd waardoor deze in 2018 € 1.418 zal bedragen en de alleenstaande ouderenkorting wordt na indexatie met € 19 verlaagd waardoor deze in 2018 € 423 zal bedragen.

De in dit wetsvoorstel opgenomen fiscale maatregelen op het vlak van het inkomensbeleid zijn onderdeel van het totale lastenbeeld van het kabinet en komen tot uitdrukking in het koopkrachtbeeld. In de begroting van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt het koopkrachtbeeld voor 2018 weergegeven. In de hierna opgenomen tabel wordt voor de volledigheid een overzicht gegeven van de heffingskortingen, tarieven en schijven van de loon- en inkomstenbelasting in 2017 en 2018.

Tabel 1: Overzicht heffingskortingen, schijven en tarieven loon- en inkomstenbelasting en premie voor de volksverzekeringen

Heffingskortingen

2017

2018

Maximum algemene heffingskorting onder AOW-leeftijd

€ 2.254

€ 2.265

Maximum algemene heffingskorting boven AOW-leeftijd

€ 1.151

€ 1.157

Afbouwpercentage algemene heffingskorting

4,787%

4,683%

Minimum algemene heffingskorting

€ 0

€ 0

Maximum arbeidskorting

€ 3.223

€ 3.249

Afbouwpercentage arbeidskorting

3,6%

3,6%

Minimum arbeidskorting

€ 0

€ 0

Opbouwpercentage arbeidskorting

28,317%

28,067%

Maximum inkomensafhankelijke combinatiekorting

€ 2.778

€ 2.801

Jonggehandicaptenkorting

€ 722

€ 728

Ouderenkorting (lagere inkomens)

€ 1.292

€ 1.418

Ouderenkorting (hogere inkomens)

€ 71

€ 72

Alleenstaande ouderenkorting

€ 438

€ 423

Schijfgrenzen

2017

2018

Einde eerste schijf

€ 19.982

€ 20.142

Einde tweede schijf geboren voor 1 januari 1946

€ 34.130

€ 34.404

Einde tweede schijf geboren na 1 januari 1946

€ 33.791

€ 33.994

Einde derde schijf

€ 67.072

€ 68.507

Gecombineerde tarieven inkomstenbelasting/loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen

2017

2018

Tarief eerste schijf onder AOW-leeftijd

36,55%

36,55%

Tarief eerste schijf boven AOW-leeftijd

18,65%

18,65%

Tarief tweede schijf onder AOW-leeftijd

40,80%

40,85%

Tarief tweede schijf boven AOW-leeftijd

22,90%

22,95%

Tarief derde schijf

40,80%

40,85%

Tarief vierde schijf

52,00%

51,95%

Licence