Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

14. Uitvoeringskosten Belastingdienst

De maatregelen van dit wetsvoorstel zijn door de Belastingdienst beoordeeld met de uitvoeringstoets. Voor alle maatregelen geldt dat de Belastingdienst die uitvoerbaar acht per de voorgestelde data van inwerkingtreding. De gevolgen voor de uitvoering zijn beschreven in de uitvoeringstoetsen die als bijlagen zijn bijgevoegd38.

Een aantal maatregelen uit dit wetsvoorstel leidt tot uitvoeringskosten bij de Belastingdienst. Deze maatregelen zijn opgenomen in de hierna opgenomen tabel. De uitvoeringskosten worden gedekt op begroting IX.

Tabel 9: Overzicht uitvoeringskosten Belastingdienst (Bedragen x € 1.000)

Belastingplan 2019

 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Maatregelen

           

Invoeren tweeschijvenstelsel en bevriezen en in de toekomst minder verhogen van het inkomen waarbij het toptarief ingaat

0

0

200

0

0

0

Tariefmaatregel grondslagverminderende posten

0

820

0

0

0

0

Verkorten maximale looptijd 30%-regeling

0

3.100

3.000

3.000

0

0

Verhogen maximum algemene heffingskorting en verhogen maximum arbeidskorting en steiler afbouwen arbeidskorting

10

10

50

0

0

0

Derde opbouwtraject arbeidskorting

80

50

0

0

0

0

Compensatie (ex-)ondernemers Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004

0

940

0

0

0

0

Licence