Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

5.1. Inleiding pakket box 1: lagere lasten op arbeid

Het regeerakkoord bevat een pakket maatregelen in box 1 van de inkomstenbelasting dat per saldo bijdraagt aan de verbetering van de koopkracht voor alle groepen en het lonender maakt om (meer) te werken. In het onderhavige wetsvoorstel gaat het onder andere om:

  • het invoeren van een tweeschijvenstelsel;

  • het verhogen van de maximale algemene heffingskorting;

  • het verhogen van de maximale arbeidskorting;

  • de versnelde afbouw van het aftrektarief waartegen aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning in aanmerking worden genomen;

  • de afbouw van het aftrektarief voor een aantal andere grondslagverminderende posten;

  • het anders vormgeven van de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

De maatregelen komen hieronder aan bod met daarna een beschrijving van de gecombineerde gevolgen voor de gemiddelde en de marginale belastingdruk in box 1.

Licence