Base description which applies to whole site

20. Uitvoeringskosten Belastingdienst

De maatregelen van dit wetsvoorstel zijn door de Belastingdienst beoordeeld met de uitvoeringstoets. Voor alle maatregelen geldt dat de Belastingdienst die uitvoerbaar acht per de voorgestelde data van inwerkingtreding. De gevolgen voor de uitvoering zijn beschreven in de uitvoeringstoetsen die als bijlagen zijn bijgevoegd54. Een aantal maatregelen uit dit wetsvoorstel leidt tot uitvoeringskosten bij de Belastingdienst. Deze maatregelen zijn opgenomen in de hierna opgenomen tabel. De uitvoeringskosten worden gedekt op begroting IX.

Tabel 6: Overzicht uitvoeringskosten Belastingdienst (Bedragen x € 1.000)

Belastingplan

 

2019

2020

2021

2022

2023

Maatregelen

         

Aanpassen van de werkkostenregeling

0

280

280

280

280

Invoeren minimumkapitaalregel voor banken en verzekeraars

0

430

150

150

150

Verlaagd btw-tarief voor elektronische uitgaven

0

1.970

1.200

1.060

1.060

Rentevergoeding bij te late terugbetaling Belastingwet BES

130

0

0

0

0

Grensbedragen voor teruggaaf en betalen belasting BES1

90

0

0

0

0

Invoeren aftrekuitsluiting dwangsommen

200

200

200

200

200

1

De opleidings- en communicatie-inspanningen voor de verschillende maatregelen inzake Caribisch Nederland die onderdeel uitmaken van de wetsvoorstellen Belastingplan 2020 en Overige fiscale maatregelen 2020 krijgen in onderlinge samenhang vorm. Er is voor gekozen deze in een bedrag in de «Invoeren factuurplicht BCN» toets op te nemen die onderdeel is van het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2020 en daarnaar te verwijzen in de andere toetsen voor maatregelen die de BES raken.

Licence