Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

25. Uitvoeringskosten Belastingdienst

De maatregelen van dit wetsvoorstel zijn door de Belastingdienst beoordeeld met de uitvoeringstoets. Voor alle maatregelen geldt dat de Belastingdienst die uitvoerbaar acht per de voorgestelde data van inwerkingtreding. De gevolgen voor de uitvoering zijn beschreven in de uitvoeringstoetsen die als bijlagen zijn bijgevoegd. Een aantal maatregelen uit dit wetsvoorstel leidt tot uitvoeringskosten bij de Belastingdienst. Deze maatregelen zijn opgenomen in de hierna opgenomen tabel. De uitvoeringskosten worden gedekt op begroting IX.

Tabel 6: Overzicht uitvoeringskosten Belastingdienst (bedragen x € 1.000)

Belastingplan 2021

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Maatregelen

           

Lagere bijtelling voor elektrische auto met zonnepanelen

100

100

100

100

100

Verruimen gerichte vrijstelling scholingskosten

0

640

430

430

430

430

Invoeren van een fiscale coronareserve (COVID-19)

0

470

470

470

0

0

Aanpassen van artikel 10a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969

0

240

0

0

0

0

Wijzigen van het belastbaar feit voor de belasting van personenauto's en motorrijwielen1

40

150

– 200

– 200

– 200

– 200

Verlaagd tarief voor walstroominstallaties

60

0

0

0

0

0

TOTAAL

100

1.600

800

800

330

330

1

Deze maatregel heeft ook gevolgen voor de RDW. De kosten voor de RDW bedragen € 350.000 in 2021 vanwege aanpassing van processen. De kosten worden gedekt op begroting IX.

Licence