Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

16. Aanpassen CO-schijfgrenzen en de schijftarieven voor personenauto’s en de CO-grens en tarief voor de dieseltoeslag voor personenauto’s

De CO2-uitstoot van de personenauto vormt de grondslag van de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm). Voor conventionele auto’s en voor plug-in hybrides gelden aparte tarieven, voor emissievrije auto’s geldt een bpm-vrijstelling tot en met 2024. Wanneer de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwverkochte conventionele personenauto’s daalt, daalt de grondslag van de bpm en daarmee de belastinginkomsten. De CO2-reductie van conventionele auto’s heeft daarmee direct invloed op de belastingopbrengst.

In de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 (Wet BPM 1992) worden de CO2-schijfgrenzen voor personenauto’s voor de periode 2022 tot en met 2025 elk jaar met 2,3% verlaagd en de schijftarieven met 2,35% verhoogd om de belastinggrondslag aan te laten sluiten aan de (verwachte) gemiddelde CO2-reductie van nieuwverkochte conventionele personenauto’s voor de periode 2022 tot en met 2025. Dit geldt eveneens voor de CO2-grens en het tarief voor de dieseltoeslag. De tarieven, de belastingbedragen per gram/km CO2-uitstoot, met uitzondering van de vaste voet worden voor het jaar 2023 en verder eerst geïndexeerd en vervolgens verhoogd met 2,35% om de belastingopbrengst aan te laten sluiten aan de (verwachte) CO2-daling. Doordat de grondslag lager wordt, is dit percentage wat hoger dan het percentage waarmee de schijfgrenzen worden aangepast zodat de bpm (ceteris paribus) gelijk blijft. Dit geldt ook voor het tarief van de dieseltoeslag.

Verwachte gemiddelde CO2-reductie voor de periode 2022–2025

Om de omvang van de CO2-reductie voor de periode 2022–2025 vast te stellen, is aan TNO verzocht om verschillende scenario’s analyses uit te werken van de mogelijk te verwachten CO2-ontwikkeling van conventionele personenauto’s. In gesprekken met de branche is aan hen de gelegenheid gegeven om hun zienswijze op dit onderzoek aan ons kenbaar te maken. Gelet op het onderzoek van TNO is de verwachting dat conventionele auto’s in 2022 tot en met 2025 qua CO2-uitstoot per jaar gemiddeld circa 2,3% zuiniger gaan worden als gevolg van technologische ontwikkelingen. Hierbij is ook rekening gehouden met de trend in de toename van het gewicht van de conventionele personenauto’s en het effect hiervan op de CO2-uitstoot voor zover dit aanbodgedreven is.

Licence