Base description which applies to whole site

10. Uitvoeringsgevolgen Belastingdienst, Douane en Toeslagen

De maatregelen van dit wetsvoorstel zijn door de Belastingdienst beoordeeld met de Uitvoeringstoets. Voor alle maatregelen geldt dat de Belastingdienst die uitvoerbaar acht per de voorgestelde data van inwerkingtreding. De gevolgen voor de uitvoering zijn beschreven in de uitvoeringstoetsen die als bijlagen zijn bijgevoegd. Een aantal maatregelen uit dit wetsvoorstel leidt tot uitvoeringskosten bij de Belastingdienst. Deze maatregelen zijn opgenomen in de hierna opgenomen tabel. De uitvoeringskosten worden gedekt op begroting IX.

Tabel 22: Uitvoeringskosten (bedragen x € 1.000).

Maatregelen

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Uitfaseren oudedagsreserve

160

0

0

0

0

0

Afschaffen middelingsregeling1

0

0

0

270

– 110

– 200

Actualiseren leegwaarderatio

0

50

0

0

0

0

Uitfaseren IACK2

0

0

10

20

0

0

Afbouw algemene heffingskorting

0

0

160

0

0

0

Introduceren twee schijven box 2

0

160

0

0

0

0

Beperken 30%-regeling

0

60

1.460

310

29.450

2.310

Verlagen schijfgrens en verhogen laag tarief vennootschapsbelasting

20

120

120

120

0

0

Afschaffing en verlaging van de schenkingsvrijstelling eigen woning

10

20

0

0

0

– 200

Verhogen algemene tarief overdrachtsbelasting van 8% naar 10,4%

0

540

540

540

540

540

Btw-nultarief op de levering en installatie van zonnepanelen

160

– 730

– 1.590

– 1.590

– 1.630

– 1.590

Uitzondering toeslagpartnerbegrip voor personen die wegens huiselijk geweld naar de opvang zijn gevlucht

210

390

390

390

390

390

Vrijstelling BPM bestelauto naar 0% in 2025

0

0

910

1.200

1.450

1.490

Totaal

560

610

2.000

1.260

2.8780

2.740

1

De uitvoeringskosten voor de maatregel afschaffen middelingsregeling betreffen – 240 in 2028, – 270 in 2029 en – 290 vanaf 2030.

2

De uitvoeringskosten voor de maatregel uitfaseren IACK betreffen 20 in 2036 en 40 in 2037

Tabel 23: Overzicht uitvoeringskosten Belastingdienst, Toeslagen en Douane (bedragen x € 1.000).

Maatregelen

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Wet rechtsherstel box 3

19.430

21.430

8.880

1.950

0

0

Overbruggingswet box 3

1.460

3.020

31.340

29.290

0

0

Totaal

20.890

24.450

40.220

31.240

0

0

Licence