Base description which applies to whole site

ARTIKEL XI

In de Wet op de omzetbelasting 1968 wordt in artikel 11, tweede lid, aanhef, «onderdelen c, e en t» vervangen door: onderdelen e en t.

Licence