Base description which applies to whole site

ARTIKEL XXIII

De Wet verplichte beroepspensioenregeling wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, eerste lid, wordt in alfabetische volgorde een definitie ingevoegd, luidende:

nettopensioen:

ouderdomspensioen of nabestaandenpensioen in de vorm van een nettopensioen als bedoeld in afdeling 5.3B van de Wet inkomstenbelasting 2001;.

B

Aan artikel 80a, tweede lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende: De eerste zin is niet van toepassing met betrekking tot een nettopensioen, tenzij sprake is van toepassing van artikel 5.17e, vijfde lid, onderdeel a, van de Wet inkomstenbelasting 2001.

Licence