Base description which applies to whole site

ARTIKEL XXVI

In de Wet op de rechtsbijstand wordt met ingang van 1 januari 2016 in artikel 1, eerste lid, «in de artikelen 5.5 en 5.6» vervangen door: in artikel 5.5.

Licence