Base description which applies to whole site

ARTIKEL XXV

In de Wet op het kindgebonden budget wordt in artikel 2, zevende lid, «7,6%» vervangen door: 6,75%.

Licence