Base description which applies to whole site

ARTIKEL XXVII

In de Mijnbouwwet wordt in artikel 68, eerste lid, «derde tot en met zesde lid» vervangen door: derde tot en met vijfde lid.

Licence