Base description which applies to whole site

ARTIKEL XL

In de Wet op de accijns wordt in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, «€ 7,59» vervangen door: € 8,83.

Licence