Base description which applies to whole site

ARTIKEL XLVIIIA

Indien het bij koninklijke boodschap van 15 september 2015 ingediende voorstel van wet Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2016) (Kamerstukken 2015/16, 34 305) tot wet is of wordt verheven en artikel XII, onderdeel F, van die wet later in werking treedt dan artikel XLII0A van deze wet, vervalt artikel XII, onderdeel F, van die wet.

Licence