Base description which applies to whole site

ARTIKEL XIV

Artikel 4.16, eerste lid, aanhef en onderdeel k, van de Wet inkomstenbelasting 2001 is niet van toepassing indien de toepassing van artikel 4.13, eerste lid, onderdeel a, van die wet het gevolg is van:

  • a. een vóór 20 september 2016, 15.15 uur, ingediend verzoek als bedoeld in artikel 6a, eerste lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969; of

  • b. het met terugwerkende kracht tot en met 20 september 2016, 15.15 uur, aan de belastingplichtige toerekenen van de betreffende aandelen of winstbewijzen waarop tot dat tijdstip artikel 2.14a, zevende lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001, zoals dat tot dat tijdstip luidde, van toepassing was.

Licence